Časté dotazy uchazečů

V případě dotazu vyplňte následující formulář

Často kladené dotazy SŠ

ORGANIZACE VÝUKY

Otázka:Jaký je rozdíl mezi denním a dálkovým studiem na SŠ?
Odpověď: Denní čtyřleté studium nabízí naše škola pro žáky ZŠ. Dále poskytujeme dvouleté denní nástavbové studium pro žáky s výučním listem, kteří si chtějí dodělat maturitu. Výuka probíhá klasicky od pondělí do pátku na pracovištích ve Zlíně a v Kroměříži. Dálkové (nástavbové) studium je určeno pro žáky s výučním listem, kteří si chtějí dodělat maturitu. Dálkové nástavbové studium je tříleté a probíhá na pracovišti v Kroměříži.

Otázka: Kde najdu celé znění školního řádu?
Odpověď: Školní řád najdete v menu pod Střední škola/ Úřední deska / Dokumenty školy

Často kladené dotazy VOŠ

Otázka: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi kombinovanou formou studia a prezenční formou studia VOŠ?
Odpověď: Největší rozdíl spočívá v tom, že výuka v kombinované formě studia probíhá na naší škole pouze o sobotách, formou přednášek a cvičení. Při sobotní výuce jsou probrány pouze nejobtížnější partie látky daného předmětu. Kombinovaná forma výuky proto vyžaduje výrazný podíl samostatné práce studenta. Co se týká počtu předmětů a kreditů, studenti samozřejmě musí absolvovat všechny předměty studijního plánu a dosáhnout stejného počtu kreditů jako studenti prezenční formy studia.

Otázka:Čím je studium zakončeno? Jaký titul získám?
Odpověď:
Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky  z anglického jazyka,  ze zkoušky z odborných předmětů (ze tří modulů uvedených v učebním plánu) a z obhajoby absolventské práce. Absolvent získává označení diplomovaný specialista (DiS.), které se uvádí za jménem.

VÝUKA A PRAXE

Otázka:Je možnost uznat mi předměty z vysoké školy?
Odpověď:
Ano. O uznání studijních povinností z VŠ či jiné VOŠ žádá student na předepsaném formuláři a dokládá je výpisem ze studijních povinností či zápisem v indexu. O uznání studijních povinností rozhoduje ředitel školy.

Otázka:Kdy je zkouškové období? Co se děje, pokud ve zkouškovém nestihnu všechny zkoušky?
Odpověď:
V každém školním roce student plní své studijní povinnosti v třítýdenním klasifikačním období – za zimní studijní období v lednu a za letní pak v červnu. Student může požádat o prodloužení zkouškového období v souladu s klasifikačním řádem.

Otázka:Kde najdu učební plány?
Odpověď: Učební plány a charakteristika jednotlivých vzdělávacích programů jsou na webových stránkách v záložce Vyšší odborná škola.

Otázka:Jaké se vyučují jazyky? Jsou povinné? Dělá se z nich absolutorium?
Odpověď:
Předměty jsou vyučovány v českém jazyce. Z cizích jazyků je povinný anglický jazyk, ze kterého student skládá absolutorium. V rámci volitelných předmětů může studovat další cizí jazyk.

Mám šanci se přihlásit na VOŠ, pokud si musím maturitu zopakovat a osvědčení dostanu až třeba 19. září?
Odpověď: Ano, pokud projdete přijímacím řízením a před začátkem školního roku  předložíte maturitní vysvědčení.

Nenašli jste, co jste potřebovali vědět. Stačí jen položit dotaz prostřednictvím následujícího formuláře a my Vám rádi napíšeme nebo zavolám.

[formidable id=3]

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X