Časté dotazy uchazečů

V případě dotazu vyplňte následující formulář

Často kladené dotazy SŠ

ORGANIZACE VÝUKY

Otázka:Jaký je rozdíl mezi denním a dálkovým studiem na SŠ?
Odpověď: Denní čtyřleté studium nabízí naše škola pro žáky ZŠ. Dále poskytujeme dvouleté denní nástavbové studium pro žáky s výučním listem, kteří si chtějí dodělat maturitu. Výuka probíhá klasicky od pondělí do pátku na pracovištích ve Zlíně a v Kroměříži. Dálkové (nástavbové) studium je určeno pro žáky s výučním listem, kteří si chtějí dodělat maturitu. Dálkové nástavbové studium je tříleté a probíhá na pracovišti v Kroměříži.

Otázka: Kde najdu celé znění školního řádu?
Odpověď: Školní řád najdete v menu pod Střední škola/ Úřední deska / Dokumenty školy

Často kladené dotazy VOŠ

Otázka: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi kombinovanou formou studia a prezenční formou studia VOŠ?
Odpověď: Největší rozdíl spočívá v tom, že výuka v kombinované formě studia probíhá na naší škole pouze o sobotách, formou přednášek a cvičení. Při sobotní výuce jsou probrány pouze nejobtížnější partie látky daného předmětu. Kombinovaná forma výuky proto vyžaduje výrazný podíl samostatné práce studenta. Co se týká počtu předmětů a kreditů, studenti samozřejmě musí absolvovat všechny předměty studijního plánu a dosáhnout stejného počtu kreditů jako studenti prezenční formy studia.

Otázka:Čím je studium zakončeno? Jaký titul získám?
Odpověď:
Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky  z anglického jazyka,  ze zkoušky z odborných předmětů (ze tří modulů uvedených v učebním plánu) a z obhajoby absolventské práce. Absolvent získává označení diplomovaný specialista (DiS.), které se uvádí za jménem.

VÝUKA A PRAXE

Otázka:Je možnost uznat mi předměty z vysoké školy?
Odpověď:
Ano. O uznání studijních povinností z VŠ či jiné VOŠ žádá student na předepsaném formuláři a dokládá je výpisem ze studijních povinností či zápisem v indexu. O uznání studijních povinností rozhoduje ředitel školy.

Otázka:Kdy je zkouškové období? Co se děje, pokud ve zkouškovém nestihnu všechny zkoušky?
Odpověď:
V každém školním roce student plní své studijní povinnosti v třítýdenním klasifikačním období – za zimní studijní období v lednu a za letní pak v červnu. Student může požádat o prodloužení zkouškového období v souladu s klasifikačním řádem.

Otázka:Kde najdu učební plány?
Odpověď: Učební plány a charakteristika jednotlivých vzdělávacích programů jsou na webových stránkách v záložce Vyšší odborná škola.

Otázka:Jaké se vyučují jazyky? Jsou povinné? Dělá se z nich absolutorium?
Odpověď:
Předměty jsou vyučovány v českém jazyce. Z cizích jazyků je povinný anglický jazyk, ze kterého student skládá absolutorium. V rámci volitelných předmětů může studovat další cizí jazyk.

Mám šanci se přihlásit na VOŠ, pokud si musím maturitu zopakovat a osvědčení dostanu až třeba 19. září?
Odpověď: Ano, pokud projdete přijímacím řízením a před začátkem školního roku  předložíte maturitní vysvědčení.

Nenašli jste, co jste potřebovali vědět. Stačí jen položit dotaz prostřednictvím následujícího formuláře a my Vám rádi napíšeme nebo zavolám.

[formidable id=3]

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X