Už přes dvě desítky let slavíme 22. dubna, Den Země. Odkdy svátek slavíme a proč? Pojďme se společně věnovat úklidu a oslavme tím Mezinárodní den Země. To bylo hlavní myšlenou studentské firmy ze třetího ročníku, která připravila projekt na letošní Den Země. Na žáky 1. až 3. ročníku čekala od 8:00 prezentace k enviromentálním otázkám současného světa. A aby nezůstalo jen u slov, rozhodli se žáci naší školy ve spolupráci s Městem Zlín uklidit oblast kolem kostela na Jižních Svazích. Společnými silami tak vysbírali odpadky a provedli jarní úklid městské  zeleně v okolí.

Jsme rádi, že studenti naší školy se rozhodli přidat k těm, kterým není životní prostředí lhostejné a poukázali touto akcí na dopady ničení životního prostředí.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X