Už přes dvě desítky let slavíme 22. dubna, Den Země. Odkdy svátek slavíme a proč? Pojďme se společně věnovat úklidu a oslavme tím Mezinárodní den Země. To bylo hlavní myšlenou studentské firmy ze třetího ročníku, která připravila projekt na letošní Den Země. Na žáky 1. až 3. ročníku čekala od 8:00 prezentace k enviromentálním otázkám současného světa. A aby nezůstalo jen u slov, rozhodli se žáci naší školy ve spolupráci s Městem Zlín uklidit oblast kolem kostela na Jižních Svazích. Společnými silami tak vysbírali odpadky a provedli jarní úklid městské  zeleně v okolí.

Jsme rádi, že studenti naší školy se rozhodli přidat k těm, kterým není životní prostředí lhostejné a poukázali touto akcí na dopady ničení životního prostředí.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X