Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost navštívit v týdnu od 8. do 15. května 2022 metodický kurz s názvem „We Are All Special“: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom v Europass Teacher Academy v Barceloně, a získat tak zkušenosti s efektivní výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý kurz byl primárně zaměřen na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacího systému.

Barcelona - Erasmus - kurz

Před výjezdem do Barcelony měli účastníci za úkol připravit si prezentaci své organizace, svého vzdělávacího systému a své kultury. První den kurzu nám byly hned na úvod poskytnuty přípravné materiály, seznámili jsme se s lektorkou kurzu a komunikovali jsme s ostatními mezinárodními účastníky a přijímající organizací o vzdělávacím systému a kultuře jednotlivých zemí. Nejdiskutovanějším tématem bylo zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích.

Barceona - Erasmus+

V rámci našeho kurzu jsme se seznámili s různými metodami práce, jak s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak s metodami práce s celými skupinami žáků. Naučili jsme se také pracovat sami se sebou. Nalézt a pojmenovat své silné a slabé stránky. Pracovali jsme se svými vlastními i předloženými vizualizacemi, zkušenostmi a zážitky, které nám pomohly lépe vnímat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a zjistili jsme, že žáci mohou stejnou věc vnímat svými vlastními různými pohledy, což bylo velmi inspirativní. Pochopili jsme důležitost týmové práce, spolupracovali jsme s ostatními účastníky kurzu na různých kreativních úkolech (stavba věže ze špaget a omezených komponentů). Jeden výukový den proběhl v prostředí parku, kde jsme se naučili týmové spolupráci při plnění venkovních aktivit – např. Spiderman viz foto, což bylo příjemné a velmi přínosné zpestření výuky.

Celý kurz byl vedený v anglickém jazyce a byl pro mě velkou zkušeností. Byl určen především těm učitelům, kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mají zájem na jejich zařazení do vzdělávacího procesu.

Barcelona

Během tohoto metodického kurzu jsem získala obrovské množství inspirativních a aktivizačních metod a procesů do výuky, naučila lépe poznat sama sebe a s těmito informacemi dále pracovat. Ihned po příjezdu jsem začala nabité znalosti implementovat do své výuky. Jedním z cílů je, aby žáci získali návyky intenzivnější vzájemné spolupráce a naučili se vnímat výuku z různých pohledů. Důležité je pro mě také dbát na pozitivní klima ve třídě, které se do výuky promítá, a podporovat ho získanými metodami.

Ing. Michaela Pavelková

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X