Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost navštívit v týdnu od 8. do 15. května 2022 metodický kurz s názvem „We Are All Special“: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom v Europass Teacher Academy v Barceloně, a získat tak zkušenosti s efektivní výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý kurz byl primárně zaměřen na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacího systému.

Barcelona - Erasmus - kurz

Před výjezdem do Barcelony měli účastníci za úkol připravit si prezentaci své organizace, svého vzdělávacího systému a své kultury. První den kurzu nám byly hned na úvod poskytnuty přípravné materiály, seznámili jsme se s lektorkou kurzu a komunikovali jsme s ostatními mezinárodními účastníky a přijímající organizací o vzdělávacím systému a kultuře jednotlivých zemí. Nejdiskutovanějším tématem bylo zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích.

Barceona - Erasmus+

V rámci našeho kurzu jsme se seznámili s různými metodami práce, jak s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak s metodami práce s celými skupinami žáků. Naučili jsme se také pracovat sami se sebou. Nalézt a pojmenovat své silné a slabé stránky. Pracovali jsme se svými vlastními i předloženými vizualizacemi, zkušenostmi a zážitky, které nám pomohly lépe vnímat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a zjistili jsme, že žáci mohou stejnou věc vnímat svými vlastními různými pohledy, což bylo velmi inspirativní. Pochopili jsme důležitost týmové práce, spolupracovali jsme s ostatními účastníky kurzu na různých kreativních úkolech (stavba věže ze špaget a omezených komponentů). Jeden výukový den proběhl v prostředí parku, kde jsme se naučili týmové spolupráci při plnění venkovních aktivit – např. Spiderman viz foto, což bylo příjemné a velmi přínosné zpestření výuky.

Celý kurz byl vedený v anglickém jazyce a byl pro mě velkou zkušeností. Byl určen především těm učitelům, kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mají zájem na jejich zařazení do vzdělávacího procesu.

Barcelona

Během tohoto metodického kurzu jsem získala obrovské množství inspirativních a aktivizačních metod a procesů do výuky, naučila lépe poznat sama sebe a s těmito informacemi dále pracovat. Ihned po příjezdu jsem začala nabité znalosti implementovat do své výuky. Jedním z cílů je, aby žáci získali návyky intenzivnější vzájemné spolupráce a naučili se vnímat výuku z různých pohledů. Důležité je pro mě také dbát na pozitivní klima ve třídě, které se do výuky promítá, a podporovat ho získanými metodami.

Ing. Michaela Pavelková

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X