Dne 26. září 2016 se studenti třídy 1.A zúčastnili Evropského dne jazyků, který se tradičně konal v prostorách Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně.

Program letošních oslav byl skutečně velmi pestrý a každý si mohl vybrat z bohaté nabídky doprovodných akcí. Mezi nejúspěšnější patřilo divadelní a hudební vystoupení, ochutnávka pokrmů nebo interaktivní hry. Prohlédli jsme si také výtvarné práce studentů a získali zajímavé informace o různých jazycích a kulturách.

Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001.

Mgr. Hana Odstrilíková, vyučující anglického jazyka

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X