Dne 26. září 2016 se studenti třídy 1.A zúčastnili Evropského dne jazyků, který se tradičně konal v prostorách Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně.

Program letošních oslav byl skutečně velmi pestrý a každý si mohl vybrat z bohaté nabídky doprovodných akcí. Mezi nejúspěšnější patřilo divadelní a hudební vystoupení, ochutnávka pokrmů nebo interaktivní hry. Prohlédli jsme si také výtvarné práce studentů a získali zajímavé informace o různých jazycích a kulturách.

Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001.

Mgr. Hana Odstrilíková, vyučující anglického jazyka

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X