V pátek 9. září 2016 se třídy 3. A a 4. A v rámci výuky služeb cestovního ruchu zúčastnily exkurze „Historická Olomouc“.

Součástí programu byla návštěva mnoha zajímavých míst v centru města. Kromě naší exkurze v Olomouci také v těchto dnech probíhal sraz absolventů univerzity, kterému se přizpůsobilo celé město. Na Horním náměstí jsme mohli navštívit jarmark.

Muzea měla v rámci probíhajících Evropských dnů kulturního dědictví zvýhodněné vstupné. Toho jsme využili a navštívili Arcidiecézní muzeum.

Z krásného dne jsme si odnesli pěkné zážitky a mnoho nových informací.

Dominika Fialová, 3. A

Prohlédněte si fotogalerii (foto M. Nenutil, 4. A) [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X