V pátek 9. září 2016 se třídy 3. A a 4. A v rámci výuky služeb cestovního ruchu zúčastnily exkurze „Historická Olomouc“.

Součástí programu byla návštěva mnoha zajímavých míst v centru města. Kromě naší exkurze v Olomouci také v těchto dnech probíhal sraz absolventů univerzity, kterému se přizpůsobilo celé město. Na Horním náměstí jsme mohli navštívit jarmark.

Muzea měla v rámci probíhajících Evropských dnů kulturního dědictví zvýhodněné vstupné. Toho jsme využili a navštívili Arcidiecézní muzeum.

Z krásného dne jsme si odnesli pěkné zážitky a mnoho nových informací.

Dominika Fialová, 3. A

Prohlédněte si fotogalerii (foto M. Nenutil, 4. A)

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X