1. a 2. února 2017 jsme se společně se studenty tříd 4. A a 1. NS zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili jsme mnoho zajímavých míst.

První den exkurze jsme byli v  Národním technickém muzeu, kde bylo možno zhlédnout řadu exponátů z oblasti vědy a techniky – od kuchyňských spotřebičů našich babiček, přes historické parní lokomotivy až po expozici „Vývoj času“.
Poté jsme zamířili do České národní banky na přednášku a výstavu „Lidé a peníze“, kde jsme se dozvěděli informace o činnosti ČNB a o vývoji peněz.
Druhý den jsme se vypravili na prohlídku chrámu svatého Mikuláše na Malostranské náměstí.
Exkurzi uzavřela návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde jsme zhlédli zasedání poslanců.
Ing. Gabriela Sovová, vyučující odborných předmětů

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X