1. a 2. února 2017 jsme se společně se studenty tříd 4. A a 1. NS zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili jsme mnoho zajímavých míst.

První den exkurze jsme byli v  Národním technickém muzeu, kde bylo možno zhlédnout řadu exponátů z oblasti vědy a techniky – od kuchyňských spotřebičů našich babiček, přes historické parní lokomotivy až po expozici „Vývoj času“.
Poté jsme zamířili do České národní banky na přednášku a výstavu „Lidé a peníze“, kde jsme se dozvěděli informace o činnosti ČNB a o vývoji peněz.
Druhý den jsme se vypravili na prohlídku chrámu svatého Mikuláše na Malostranské náměstí.
Exkurzi uzavřela návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde jsme zhlédli zasedání poslanců.
Ing. Gabriela Sovová, vyučující odborných předmětů

Prohlédněte si fotogalerii

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X