V úterý 5. dubna 2016 se žáci tříd 1. A, 2. A, 3. A a 1. NS zúčastnili filmového promítání v rámci FESTIVALU JEDEN SVĚT PRO STUDENTY, jehož letošním tématem bylo „Hledání domova a tím i sebe sama“.

V rámci FESTIVALU byl žákům promítnut film „Můj džihád“, který poukazoval na problematiku radikalizace muslimů. Po projekci následovala diskuse s hostem, v níž byl žákům vysvětlen původní význam slova „džihád“, načež měli žáci možnost pokládat otázky, týkající se nejen problematiky islámu, muslimů, ale i současné situace ve světě. Díky danému filmu se žáci zamysleli nad aktuálním děním ve světě.

Mgr. Eva Hrabinová, Mgr. Aneta Zvonková, vyučující

Prohlédněte si fotogalerii

Informace o filmu na webu Jeden svět naleznete na tomto odkazu

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X