V úterý 5. dubna 2016 se žáci tříd 1. A, 2. A, 3. A a 1. NS zúčastnili filmového promítání v rámci FESTIVALU JEDEN SVĚT PRO STUDENTY, jehož letošním tématem bylo „Hledání domova a tím i sebe sama“.

V rámci FESTIVALU byl žákům promítnut film „Můj džihád“, který poukazoval na problematiku radikalizace muslimů. Po projekci následovala diskuse s hostem, v níž byl žákům vysvětlen původní význam slova „džihád“, načež měli žáci možnost pokládat otázky, týkající se nejen problematiky islámu, muslimů, ale i současné situace ve světě. Díky danému filmu se žáci zamysleli nad aktuálním děním ve světě.

Mgr. Eva Hrabinová, Mgr. Aneta Zvonková, vyučující

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Informace o filmu na webu Jeden svět naleznete na tomto odkazu [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X