Ve dnech 17. - 19. května jsme se zúčastnili Jazykově konverzačního kurzu pod vedením slečny Luisy z univerzity UTB. Hlavními tématy kurzu byly svátky v České republice a anglicky mluvících zemích, sport a cestování.

Výuka probíhala následujícím způsobem. Slečna Luisa nám k daným tématům řekla své připravené informace a dále jsme společně konverzovali a dané téma rozebírali. Naším úkolem bylo připravit si prezentace o svých oblíbených místech, které jsme na závěr prezentovali. Kurz byl pro nás velmi zábavný a poučný. Slečna byla moc milá a vstřícná a dozvěděli jsme se hodně nového. Přínosné také bylo, že jsme slyšeli mluvit anglicky i jiného člověka, než jsme zvyklí. Výuka probíhala nejen ve škole, ale také venku, což pro nás bylo příjemným zpestřením.
Myslíme si, že takové kurzy jsou dobré i pro kolektiv a mohli bychom se jich účastnit častěji.

Kristýna Páralová, studentka 3.A

Prohlédněte si fotogalerii

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X