Ve středu 30. ledna 2019 se zúčastnili studenti maturitní třídy 4. A přednášky Kam po maturitě, kterou pro ně připravil Úřad práce ve Zlíně.

Program byl obsahově zaměřen na kariérové poradenství, informace o službách Úřadu práce, o aktuální situaci na trhu práce apod. Část programu byla věnována sebeprezentaci u zaměstnavatele, případně možnostem práce v zahraničí a samozřejmě informacím o dalším vzdělávání.
Dvě hodiny uběhly jako voda a pro většinu studentů byly velkým přínosem, kdy si na několika příkladech ukázali tradiční chyby při pohovorech o zaměstnání, popř. sílu dnešních sociálních sítí apod.
Děkujeme Úřadu práce za organizaci této přednášky.

Mgr. Richard Němec
blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X