Každoročně se v měsících květnu a červnu uzavírá jedna kapitola v životě studentů posledních ročníků.Přichází čas, kdy u závěrečných zkoušek zúročují svou několikaletou práci.

Středoškoláci denního čtyřletého oboru Ekonomika a podnikání i jejich kolegové z denní a dálkové formy nástavbového studia oboru Podnikání skládají maturitní zkoušku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Studenti vyššího odborného studia skládají své absolutorium, jehož součástí je i obhajoba absolventské práce. Každoročně Vyšší odbornou školu absolvují studenti denní formy studia oboru Cestovní ruch, v kombinované formě pak z naší školy vycházejí absolventi oboru Daňová a finanční správa.

Keywords: DNS - u?ení;Dokumentace;studenti;U?ENÍ

Absolventi oborů vyššího odborného studia získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Prohlédněte si fotogalerii

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X