Každoročně se v měsících květnu a červnu uzavírá jedna kapitola v životě studentů posledních ročníků.Přichází čas, kdy u závěrečných zkoušek zúročují svou několikaletou práci.

Středoškoláci denního čtyřletého oboru Ekonomika a podnikání i jejich kolegové z denní a dálkové formy nástavbového studia oboru Podnikání skládají maturitní zkoušku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Studenti vyššího odborného studia skládají své absolutorium, jehož součástí je i obhajoba absolventské práce. Každoročně Vyšší odbornou školu absolvují studenti denní formy studia oboru Cestovní ruch, v kombinované formě pak z naší školy vycházejí absolventi oboru Daňová a finanční správa.

Keywords: DNS - u?ení;Dokumentace;studenti;U?ENÍ

Absolventi oborů vyššího odborného studia získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X