V týdnu od 4. do 8. června 2018 proběhly na naší škole ústní maturitní zkoušky tříd 4. A, 2. NS a 3. DNS.

maturita2

Na ně od 11. 6. 2018 navázala absolutoria vyšší odborně školy, konkrétně třídy 3. CR oboru Cestovní ruch a třídy 3. KDFS kombinovaného studia oboru Daňová a finanční správa.

maturita1

Chtěli bychom všem, kteří úskalími zkoušek spěšně propluli, srdečně gratulujeme ke složení maturitní zkoušky, absolventům VOŠ blahopřejeme k získání titulu Diplomovaný specialista – DiS.

absolvent4

Pěknou tečkou za zkouškovým maratonem bylo slavnostní vyřazení absolventů dne 14. června 2018, které tradičně proběhlo v prostorách Baťovy vily.

absolut1

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X