V týdnu od 4. do 8. června 2018 proběhly na naší škole ústní maturitní zkoušky tříd 4. A, 2. NS a 3. DNS.

maturita2

Na ně od 11. 6. 2018 navázala absolutoria vyšší odborně školy, konkrétně třídy 3. CR oboru Cestovní ruch a třídy 3. KDFS kombinovaného studia oboru Daňová a finanční správa.

maturita1

Chtěli bychom všem, kteří úskalími zkoušek spěšně propluli, srdečně gratulujeme ke složení maturitní zkoušky, absolventům VOŠ blahopřejeme k získání titulu Diplomovaný specialista – DiS.

absolvent4

Pěknou tečkou za zkouškovým maratonem bylo slavnostní vyřazení absolventů dne 14. června 2018, které tradičně proběhlo v prostorách Baťovy vily.

absolut1

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X