V úterý 11. dubna 2017 naši žáci 1. – 3. ročníku navštívili Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ekotopfilm, který probíhal ve Zlíně v Městském Divadle – Studio Z.

ekotopfilm2

Pořadatelé si pro ně připravili několikaminutové filmy, jimiž poukázali na důležitost ochrany přírody a životního prostředí. Poté následoval doprovodný program, v němž se mohli žáci aktivně zapojit, a dokonce vyhrát zajímavé ceny. Cílem festivalu je vzdělávat mladé lidi v oblasti udržitelného rozvoje nenucenou a zábavnou formou, což se, alespoň podle ohlasů našich žáků, podařilo.

Mgr. Eva Hrabinová, vyučující ČJL

Zdroj obrazového materiálu: www.ekotopfilmfestival.cz

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X