Studenti 3. A, jejichž odborným zaměřením je cestovní ruch, se vydali v pátek 18. ledna 2019 na veletrh cestovního ruchu GO + Regiontour.Veletrh, který se tradičně konal na brněnském výstavišti, je každoroční příležitostí k seznámení s aktuální situací na trhu domácího i mezinárodního cestovního ruchu a k prezentaci nových trendů v oboru.

Pestrá nabídka domácích i zahraničních destinací a bohatý doprovodný program se všem účastníkům exkurze jistě líbil. Zkušenosti z veletrhu studenti určitě využijí při svém dalším studiu.

Karel Opravil

Prohlédněte si fotogalerii