V posledním listopadovém týdnu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích a své znalosti si procvičili v konverzaci na vylosované téma a popisu obrázku.

V I.kategorii ( 1. – 2.ročník ) se nejlépe umístili:

Matěj Žbel 1. A – 1. místo
Dominik Třetina 1. A – 2.místo
Michelle Hlavatá 2. A – 3.místo.

Ve II.kategorii ( 3. – 4. ročník, 2.NS) si nejlépe vedly:

Dominika Fialová 4. A – 1.místo
Eva Hrůzová 4. A – 2.místo
Michaela Kolaříková 3. A – 3.místo.

Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony a za statečnost!

Mgr. Hana Odstrčilíková, vyučující AJ

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X