Také v letošním školním roce proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích a své znalosti si procvičili ve čtení textu s porozuměním, konverzaci na vylosované téma a při popisu obrázku.

V I. kategorii (1. ročník) se nejlépe umístila Vilma Hubáčková, 2. místo patří Nikole Skalické a 3. místo obsadil Radek Slovák.

Ve II. kategorii (2., 3. a 4. ročník) si nejlépe vedla Dominika Fialová ze 2. A, 2. místo obsadila Kateřina Hasoňová ze 3. A a na 3. místě se umístila Nikola Úlehlová ze 3. A.

Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony a za statečnost.

Mgr. Hana Odstrčilíková, vyučující AJ

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X