Dne 9. listopadu 2018 se v restauraci U Ševce konalo slavnostní pasování prváků.

V tento den jsme oficiálně přijali prváky pod křídla naší školy. Akce byla dle našeho názoru velmi vydařená. Pasování bylo plné dobrého jídla, skvělé hudby, zábavy, smíchu a hlavně dobré nálady.

Všichni jsme si tuhle akci moc užili a těšíme se na příští rok, kdy se akce zopakuje pro další studenty příštího prvního ročníku.

Sabina Podolová, 3. A

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X