Dne 9. listopadu 2018 se v restauraci U Ševce konalo slavnostní pasování prváků.

V tento den jsme oficiálně přijali prváky pod křídla naší školy. Akce byla dle našeho názoru velmi vydařená. Pasování bylo plné dobrého jídla, skvělé hudby, zábavy, smíchu a hlavně dobré nálady.

Všichni jsme si tuhle akci moc užili a těšíme se na příští rok, kdy se akce zopakuje pro další studenty příštího prvního ročníku.

Sabina Podolová, 3. A

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X