Studentská firma Kaizen třídy 3. A připravila pro první ročníky naší Střední podnikatelské školy a Vyšší odborné školy, s. r.o. ve Zlíně tradiční pasování, které se konalo 16. listopadu 2023 v malém sále Interhotelu Zlín. Tato akce byla prvním projektem studentů třetích ročníků v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie. Celý ceremoniál chystala studentská firma od úplného začátku sama, a to pod dohledem pana učitele Mgr. Libora Čady. Samotné přípravy začaly však už dva měsíce předem. Produkce zahrnovala například zajištění sálu, hudby, rautu, tomboly, ale rovněž propagaci této významné akce. Neméně zodpovědným úkolem byl prodej vstupenek, výzdoba sálu a detailně rozpracovaná organizace programu. 

Pasování - 2023 - třída

 Na tuto slavnostní akci si studenti prvních ročníků mohli pozvat své rodiče nebo kamarády. Všechny prváky pasoval pan ředitel Mgr. David Martinek ceremoniálním mečem, a to za pomoci cech komisařky paní učitelky PaeDr. Andrey Mackové a obhájce cechu pana učitele Mgr. Michala Šimra. Celovečerní program uvedla Zuzana Štefanová, studentka 3. A. 

Pasování 1. ročníků

 Součástí pasování do Cechu podnikatelského bylo i čtení studentského slibu, který přečetli zástupci tříd. Slib zahrnoval například i to, že studenti budou celé čtyři roky na škole pilně studovat a dodržovat školní řád.  

Pasování prváků

 Pasování však nebylo hlavním bodem večera, na prváky čekal ještě zábavný kvíz o učitelích a soutěž v poznávání krátkých ukázek různých písníček a hitů. Zapojilo se mnoho studentů a třídy mezi sebou velmi živě soutěžily. Vyhrála ale pouze jedna třída, a to 1. A.  

V rámci letošního pasování se firma Kaizen snažila získat co nejvíce cen do tomboly. Studenti oslovili přes sto firem. Každý se snažil přinést jakoukoliv maličkost. Sháněli dary ve městě Zlín a oslovovali další podniky v okolí.  Jejich úspěšnost nebyla velká, ale i přesto se jim podařilo připravit spoustu nádherných výher. Celkem shromáždili 87 různých cen jako třeba sodastream nebo kávovar, který byl hlavní cenou tomboly. 

Pasování - tombola

 Firma Kaizen nezapomněla ani na velmi oblíbený fotokoutek, kde si každý mohl udělat fotku s rodiči nebo kamarády, a mít tak památku na tento slavnostní večer.  K poslechu a tanci hrál celý večer DJ Sáva a DJ Zaplík.  

Pasování - fotokoutek

Děkujeme všem za účast a za příležitost se podílet na této tradiční akci.   

 Zuzana Štefanová, 3. A

Více fotografií z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama Rohlík Production.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X