„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci…“ Seneca

Dne 20. září 2022 se Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. Zlín zapojila do projektu společnosti Podané ruce, o.p.s. v rámci akce Srdíčkové dny.

Jedná se o tradiční dlouholetou akci, která má za cíl prostřednictvím prodeje drobných dárkových předmětů pomoci nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky. Tyto děti se často ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují pomoc svého okolí nebo lékařů.

Srdíčkové dny podzim 2022

Letos byly na podporu těchto dětí ke koupi barevné propisky, malé baterky na klíče a magnetky se zvířaty. Pokud jste si nestihli předměty zakoupit, můžete tak ještě učinit přes e-shop www.zivotdetem.cz, kde jsou k zakoupení dárkové předměty. Sbírka probíhá také stále i online formou na adrese www.srdickovedny.cz.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X