Poslední zvonění patří mezi nejoblíbenější tradice na středních školách. Proč? Protože se v rámci této akce loučí maturanti se školou. Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole ve Zlíně tato akce proběhla 28. dubna 2022.

Poslední zvonění 28. 4. 2022

Naši maturanti se na tuto událost velmi pečlivě připravili, zejména bychom chtěli ocenit jejich kostýmy, které zářily barvami a poutaly na sebe pozornost. Nechyběl zvuk píšťalek, disco hudby a zpěvu. Za zpestření výuky jsme odměnili maturanty menšími či většími finančními obnosy do jejich připravených kasiček. Našim maturantům přejeme hodně síly do učení, dostatek optimismu a šťastnou ruku!

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X