Dne 21. prosince 2018 si studenti všech ročníků spolu s učiteli zpříjemnili předvánoční čas návštěvou Městského divadla Zlín, kde zhlédli hudební komedii Noc na Karlštejně

Všichni si nejen užili živé a zábavné zpracování klasického kusu, ale zároveň se seznámili s divadelní hrou od Jaroslava Vrchlického. Celé představení doprovázely známé písně a dobu vlády Karla IV. přiblížily i dobové kostýmy a kulisy.

Představení bylo skvělou tečkou za rokem 2018.

Mgr. Soňa Fohlerová

Obrazový materiál: web Městského divadla Zlín

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X