Dne 21. prosince 2018 si studenti všech ročníků spolu s učiteli zpříjemnili předvánoční čas návštěvou Městského divadla Zlín, kde zhlédli hudební komedii Noc na Karlštejně

Všichni si nejen užili živé a zábavné zpracování klasického kusu, ale zároveň se seznámili s divadelní hrou od Jaroslava Vrchlického. Celé představení doprovázely známé písně a dobu vlády Karla IV. přiblížily i dobové kostýmy a kulisy.

Představení bylo skvělou tečkou za rokem 2018.

Mgr. Soňa Fohlerová

Obrazový materiál: web Městského divadla Zlín

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X