Prázdniny pomalu končí, ale naše škola připravila pro žáky denní formy studia překvapení. Všichni žáci budou mít od 1. září 2016 po dobu studia na naší škole možnost využívat online aplikace kancelářského balíku MS Office 2016. Žáci tak získají přístup ke kancelářskému balíčku Office 365, úložišti OneDrive a budou mít k dispozici emailovou adresu se svým jménem a doménou @spos.cz Přihlášení do online Office 365 je k dispozici na adrese https://login.microsoftonline.com.
Uživatelské jméno si každý student přečte v ETK Edupage v položce Nástěnka, ke které připojí doménovou část „@spos.cz„. Prvotní heslo sdělí vyučující IKT nebo třídní učitelé, kteří budou se systémem seznámeni 25.8. na pedagogické poradě.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X