Prázdniny pomalu končí, ale naše škola připravila pro žáky denní formy studia překvapení. Všichni žáci budou mít od 1. září 2016 po dobu studia na naší škole možnost využívat online aplikace kancelářského balíku MS Office 2016. Žáci tak získají přístup ke kancelářskému balíčku Office 365, úložišti OneDrive a budou mít k dispozici emailovou adresu se svým jménem a doménou @spos.cz Přihlášení do online Office 365 je k dispozici na adrese https://login.microsoftonline.com.
Uživatelské jméno si každý student přečte v ETK Edupage v položce Nástěnka, ke které připojí doménovou část „@spos.cz„. Prvotní heslo sdělí vyučující IKT nebo třídní učitelé, kteří budou se systémem seznámeni 25.8. na pedagogické poradě.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X