Prázdniny pomalu končí, ale naše škola připravila pro žáky denní formy studia překvapení. Všichni žáci budou mít od 1. září 2016 po dobu studia na naší škole možnost využívat online aplikace kancelářského balíku MS Office 2016. Žáci tak získají přístup ke kancelářskému balíčku Office 365, úložišti OneDrive a budou mít k dispozici emailovou adresu se svým jménem a doménou @spos.cz Přihlášení do online Office 365 je k dispozici na adrese https://login.microsoftonline.com.
Uživatelské jméno si každý student přečte v ETK Edupage v položce Nástěnka, ke které připojí doménovou část “@spos.cz“. Prvotní heslo sdělí vyučující IKT nebo třídní učitelé, kteří budou se systémem seznámeni 25.8. na pedagogické poradě.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X