Prázdniny pomalu končí, ale naše škola připravila pro žáky denní formy studia překvapení. Všichni žáci budou mít od 1. září 2016 po dobu studia na naší škole možnost využívat online aplikace kancelářského balíku MS Office 2016. Žáci tak získají přístup ke kancelářskému balíčku Office 365, úložišti OneDrive a budou mít k dispozici emailovou adresu se svým jménem a doménou @spos.cz Přihlášení do online Office 365 je k dispozici na adrese https://login.microsoftonline.com.
Uživatelské jméno si každý student přečte v ETK Edupage v položce Nástěnka, ke které připojí doménovou část “@spos.cz“. Prvotní heslo sdělí vyučující IKT nebo třídní učitelé, kteří budou se systémem seznámeni 25.8. na pedagogické poradě.