Dne 13. prosince 2016 se žáci naší školy zúčastnili projektového dne konaného ve spolupráci s JA Czech ve firmě AT&T v Brně, kde pomáhali vymyslet řešení, jak přilákat dívky na vysoké školy se zaměřením na IT.

Studenti z různých škol byli rozděleni do týmů a daný problém zpracovávali pod vedením přiděleného mentora. Sešlo se zde několik různých národností a díky tomu mohli žáci nahlédnout do jiných kultur. Veškerá komunikace probíhala v angličtině.
Projekty, na kterých studenti pracovali celý den, byli na závěr předneseny ostatním týmům i samotné porotě a tři nejlepší nápady později odměněny.
Žáci si celý den užili a odnesli mnoho nových zkušeností.
Dominika Fialová, 3. A

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X