Dne 13. prosince 2016 se žáci naší školy zúčastnili projektového dne konaného ve spolupráci s JA Czech ve firmě AT&T v Brně, kde pomáhali vymyslet řešení, jak přilákat dívky na vysoké školy se zaměřením na IT.

Studenti z různých škol byli rozděleni do týmů a daný problém zpracovávali pod vedením přiděleného mentora. Sešlo se zde několik různých národností a díky tomu mohli žáci nahlédnout do jiných kultur. Veškerá komunikace probíhala v angličtině.
Projekty, na kterých studenti pracovali celý den, byli na závěr předneseny ostatním týmům i samotné porotě a tři nejlepší nápady později odměněny.
Žáci si celý den užili a odnesli mnoho nových zkušeností.
Dominika Fialová, 3. A

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X