Dne 13. prosince 2016 se žáci naší školy zúčastnili projektového dne konaného ve spolupráci s JA Czech ve firmě AT&T v Brně, kde pomáhali vymyslet řešení, jak přilákat dívky na vysoké školy se zaměřením na IT.

Studenti z různých škol byli rozděleni do týmů a daný problém zpracovávali pod vedením přiděleného mentora. Sešlo se zde několik různých národností a díky tomu mohli žáci nahlédnout do jiných kultur. Veškerá komunikace probíhala v angličtině.
Projekty, na kterých studenti pracovali celý den, byli na závěr předneseny ostatním týmům i samotné porotě a tři nejlepší nápady později odměněny.
Žáci si celý den užili a odnesli mnoho nových zkušeností.
Dominika Fialová, 3. A

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X