Dne 24. února 2016 se žáci 2.A zúčastnili projektu Aspire AT&T ve spolupráci s organizací JA Czech. Po příchodu do sídla  AT&T v Brně si žáci zhlédli prezentaci o projektu a poté byli rozděleni do skupin s přiděleným mentorem, ve kterých zpracovávali zadaný úkol na téma motivace zaměstnanců v mezinárodní firmě.

Vznikly opravdu skvělé nápady, které byly později představeny porotě. Porota rozhodla o třech nejlepších návrzích. 

Velmi kladně hodnotíme možnost otestovat si naše prezentační dovednosti, práci v týmu a schopnost vyřešit zadaný problém. To vše navíc v prostředí, kam se středoškolští studenti často nemají šanci dostat.

Prohlédněte si fotogalerii

 

 

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X