Dne 24. února 2016 se žáci 2.A zúčastnili projektu Aspire AT&T ve spolupráci s organizací JA Czech. Po příchodu do sídla  AT&T v Brně si žáci zhlédli prezentaci o projektu a poté byli rozděleni do skupin s přiděleným mentorem, ve kterých zpracovávali zadaný úkol na téma motivace zaměstnanců v mezinárodní firmě.

Vznikly opravdu skvělé nápady, které byly později představeny porotě. Porota rozhodla o třech nejlepších návrzích. 

Velmi kladně hodnotíme možnost otestovat si naše prezentační dovednosti, práci v týmu a schopnost vyřešit zadaný problém. To vše navíc v prostředí, kam se středoškolští studenti často nemají šanci dostat.

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

 

 

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X