Úřední hodině v době letních prázdnin:
21.7.-29.7.2016 bude škola zavřena

zlin web
pracoviště ve Zlíně
Úřední hodiny v červenci:
1.7. a 4.7. od 9:00 do 11 hod.
7.7.-15.7. od 8:00 do 11 hod.
Úřední hodiny v srpnu:
8.8.od 9:00 do 11 hod.
17.8.-29.8 od 8:00 do 12 hod.
budova KM web
pracoviště v Kroměríži
 Úřední hodiny v červenci:
4.7. od 9:00 do 12 hod.
11.7. od 9:00 do 12 hod.
 Úřední hodiny v srpnu:
15.8.od 9:00 do 12 hod.
22.8 od 9:00 do 12 hod.

potvrzení o studiu pro 1. ročník nejdříve 1. 9. 2016
potvrzení průkazky na dopravu od 25. 8. 2016

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X