Studenti ze třídy 3. CR oboru VOŠ Cestovní ruch a maturitní třída 4. A se ve středu 28. března 2018 vypravili do Kroměříže. Cílem této exkurze bylo praktické cvičení, na kterém studenti VOŠ prokazovali své praktické dovednosti průvodce. Jejich mladší kolegové, rovněž studenti zaměření na cestovní ruch, plnili úlohu publika.IMG_1845

Ráno bylo ještě mrazivé, postupně se ale vyloupl hezký slunečný den. Prohlídková trasa vedla z nádvoří hotelu Octárna přes kostel Nanebevzetí Panny Marie, Riegrovo náměstí, Starý pivovar, Velké náměstí, kostely sv. Jana Křtitele a sv. Mořice, Arcibiskupský zámek, Podzámeckou zahradu, Arcibiskupské vinné sklepy a Biskupskou mincovnu. Zájemci mohli také navštívit vzdálenější Květnou zahradu.

Průvodce je třeba pochválit za vzorně připravený a velmi dobře prezentovaný výklad. Opět se potvrdilo, že znalosti získané ve školních lavicích je nejlepší procvičit v terénu.

Prohlédněte si fotogalerii

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X