Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole ve Zlíně tradičně přijímáme žáky prvních ročníků na akci, které říkáme Pasování. Bohužel, nepříznivá situace, kterou způsobilo onemocnění COVID-19, znemožnila konání tohoto ceremoniálu nejen v loňském školním roce, ale i na podzim roku 2021.

Pasování letošních prváků bylo možno uskutečnit až na jaře. Studentské firmy, které akci pravidelně pořádají, připravily večírek 31. března 2022 v salonku Hotelu Zlín.

Pasování prvních ročníků - třída

Slavnostní ceremoniál pasování prváků do cechu studentského provedl opravdovým mečem ředitel školy za asistence vybraných kolegů. Tomu všemu přihlíželi rodiče a přátelé pasovaných, nechyběli ani učitelé. Zástupci všech třech tříd prvního ročníku přednesli slavnostní slib, že budou po celé čtyři roky pilně studovat a nebudou dělat nic, co by je od učení mohlo odlákat.

Následně prváci změřili své síly ve znalostním kvízu. Hosté si mezitím mohli zakoupit lístky do tomboly, jejíž losování proběhlo vzápětí.

A potom už pódium patřilo skupině Stimulant, která svými tóny ovládla celý sál, který se zaplnil tanečníky. Co dodat? Pasování se přes problémy s odkládáním termínu kvůli covidovým omezením vydařilo! Děkujeme studentským firmám za uspořádání akce a přejeme jim, aby podobně úspěšně dopadlo pasování loňských prváků. I když jsou již ve druhém ročníku, o slavnostní vstup do studentského cechu je nemůžeme připravit!

Na fotografie z akce se můžete podívat v galerii Zonerama. Fotografie od Šárky Rojíčkové najdete v další galerii na Zoneramě.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X