Střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola, s. r. o. Zlín se první dubnový týden roku 2024 aktivně zapojila do programu Recyklohraní, který vede jeho účastníky k podpoře environmentální výchovy a recyklace.

Záštitu nad akcí převzala studentská firma. Podařilo se nám naplnit několik recyklačních vaků, do kterých jsme nasbírali vyřazené domácí elektrospotřebiče a vysloužilou elektroniku. Tento odpad bude správně a účinně recyklován a nebude představovat neúměrnou zátěž pro životní prostředí.

Recyklohraní

Školní Recyklační program Recyklohraní, zahájený v roce 2008, si klade za cíl podporovat environmentální výchovu ve školách po celé České republice. Tento program získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je spolufinancován společnostmi specializujícími se na zpětný odběr a recyklaci, jako je ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

Od roku 2020 se projekt rozšířil o problematiku šetrné spotřeby vody a klimatické změny, aby zajistil komplexní vzdělávání žáků v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Školy v celé České republice mohou bezplatně využívat tento program, který zahrnuje dodání sběrných nádob na baterie a elektrozařízení a následný odvoz naplněných nádob. Recyklohraní se zaměřuje na zapojení žáků do tematických her, praktických činností a projektů spojených s recyklací a ochranou životního prostředí.

Pedagogům je k dispozici speciální výuková sada EKOABECEDA, která usnadňuje začlenění tématu recyklace do výuky prostřednictvím lektorských příruček a scénářů vhodných pro různé věkové skupiny.

Recyklohraní rovněž nabízí lektorské programy přímo ve školách a poskytuje odkazy na exkurze do zpracovatelských firem, výukové materiály ke stažení a diskusní fórum pro učitele zaměřené na environmentální výchovu.

Zdroj náhledového obrázku: INESby®CreamosValor, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X