13. června 2019 jsme slavnostně předali maturitní vysvědčení našim úspěšným absolventům.

Vyřazení absolventů v letošním roce proběhlo v krásném prostředí Malého sálu Kongresového centra ve Zlíně.

Při této příležitosti jsme si vyslechli projevy ředitele školy, třídní učitelky i zástupkyně z řad studentů. Slavnostího ceremoniálu se zúčastnili i rodiče a rodinní příslušníci maturantů.

Všem našim úspěšným maturantům přejeme hodně štěstí a úspěchů v osobním životě, v dalším studiu i při získávání prvních pracovních zkušeností!

Fotografie a videa ze slavnostního předávání najdete na našem Instagramu

Další snímky najdete ve fotogalerii

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X