13. června 2019 jsme slavnostně předali maturitní vysvědčení našim úspěšným absolventům.

Vyřazení absolventů v letošním roce proběhlo v krásném prostředí Malého sálu Kongresového centra ve Zlíně.

Při této příležitosti jsme si vyslechli projevy ředitele školy, třídní učitelky i zástupkyně z řad studentů. Slavnostího ceremoniálu se zúčastnili i rodiče a rodinní příslušníci maturantů.

Všem našim úspěšným maturantům přejeme hodně štěstí a úspěchů v osobním životě, v dalším studiu i při získávání prvních pracovních zkušeností!

Fotografie a videa ze slavnostního předávání najdete na našem [wp-svg-icons icon=”instagram” wrap=”i”] Instagramu

Další snímky najdete ve fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X