Za krásného počasí se ve čtvrtek 13. září 2018 uskutečnil tradiční sportovní den školy „O putovní pohár ředitele SPOŠ“.

Studenti soutěžili v atletickém čtyřboji, plavání a střelbě ze vzduchovky. Byli jsme velice potěšeni účastí studentů, kteří letošní sportovní klání vzali konečně skutečně vážně.

V jednotlivých disciplínách byli nejlepší tito studenti:

  • 100 m – Adam Šenkeřík ze třídy 4. A a Simona Prchlíková ze 3. A
  • 800 m – Adam Bachánek z 1. A a Tereza Zdražilová ze 2. A
  • hod granátem – Daniel Pospíšil ze 3. A a Simona Hozová z 1. A
  • skok do dálky – Dominik Luža ze 2. A a Tereza Daníšková z 1. A
  • plavání na 50 volným způsobem – Robert Samsonek ze 2. A a Michaela Míčková taky ze 2. A
  • střelba ze vzduchovky – Matěj Tomeček a Karolína Vyoralová, oba ze 2. A

Po sečtení bodů za všechny disciplíny se mohla vyhlásit nová nejúspěšnější „sportovní“ třída, která získala na rok do držení putovní Pohár ředitele SPOŠ. Pro školní rok 2018/2019 se jím stala třída 2. A paní učitelky Soni Fohlerové.

Všem děkujeme za předvedené výkony a podporu soutěžícím.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X