Za krásného počasí se ve čtvrtek 13. září 2018 uskutečnil tradiční sportovní den školy „O putovní pohár ředitele SPOŠ“.

Studenti soutěžili v atletickém čtyřboji, plavání a střelbě ze vzduchovky. Byli jsme velice potěšeni účastí studentů, kteří letošní sportovní klání vzali konečně skutečně vážně.

V jednotlivých disciplínách byli nejlepší tito studenti:

  • 100 m – Adam Šenkeřík ze třídy 4. A a Simona Prchlíková ze 3. A
  • 800 m – Adam Bachánek z 1. A a Tereza Zdražilová ze 2. A
  • hod granátem – Daniel Pospíšil ze 3. A a Simona Hozová z 1. A
  • skok do dálky – Dominik Luža ze 2. A a Tereza Daníšková z 1. A
  • plavání na 50 volným způsobem – Robert Samsonek ze 2. A a Michaela Míčková taky ze 2. A
  • střelba ze vzduchovky – Matěj Tomeček a Karolína Vyoralová, oba ze 2. A

Po sečtení bodů za všechny disciplíny se mohla vyhlásit nová nejúspěšnější „sportovní“ třída, která získala na rok do držení putovní Pohár ředitele SPOŠ. Pro školní rok 2018/2019 se jím stala třída 2. A paní učitelky Soni Fohlerové.

Všem děkujeme za předvedené výkony a podporu soutěžícím.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X