Tradiční Sportovní den SPOŠ se uskutečnil v pátek 15. září 2017.Jednotlivé třídy se utkaly v disciplínách běh, skok z místa, hod granátem, střelba ze vzduchovky a plavání.

Pohár vítězství si odnesla třída 3. A, na stříbrné příčce se umístila 4. A a bronz patřil třídě 1. A.

Sláva vítězům, čest poraženým!

Prohlédněte si fotogalerii

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X