Prevence nás baví. O vážných věcech s úsměvem

Prevence nás baví. O vážných věcech s úsměvem

Jak je jasně vidět z fotek, nemusí být vždy programy v rámci minimální prevence nudné.

První ročník - aktivity ve třídě - adaptace

Již po návratu do školy z vánočních prázdnin čekalo na žáky prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zpestření ve výuce. Kolegyně ze Sociálně pedagogické poradny ve Zlíně si pro ně ve dnech 4. a 5. ledna 2023 připravily program, který navazoval na adaptační pobyty 1. ročníků ze září 2022 a následné prosincové programy v rámci budování příznivého klimatu třídy.

Aktivity - program ve třídě - adaptace

Během dopoledních hodin měli žáci možnost prodiskutovat své pocity, a to jak osobní, tak v rámci školního kolektivu. V případě potřeby se následně mohli individuálně domluvit na konzultaci s profesionální podporou. Na naší škole dbáme především na dobré vztahy ve třídách, jelikož jen ve „správném‟ kolektivu se dá příjemně studovat. 🙂

PaedDr. Andrea Macková, školní metodik prevence

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X