Prevence nás baví. O vážných věcech s úsměvem

Prevence nás baví. O vážných věcech s úsměvem

Jak je jasně vidět z fotek, nemusí být vždy programy v rámci minimální prevence nudné.

První ročník - aktivity ve třídě - adaptace

Již po návratu do školy z vánočních prázdnin čekalo na žáky prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zpestření ve výuce. Kolegyně ze Sociálně pedagogické poradny ve Zlíně si pro ně ve dnech 4. a 5. ledna 2023 připravily program, který navazoval na adaptační pobyty 1. ročníků ze září 2022 a následné prosincové programy v rámci budování příznivého klimatu třídy.

Aktivity - program ve třídě - adaptace

Během dopoledních hodin měli žáci možnost prodiskutovat své pocity, a to jak osobní, tak v rámci školního kolektivu. V případě potřeby se následně mohli individuálně domluvit na konzultaci s profesionální podporou. Na naší škole dbáme především na dobré vztahy ve třídách, jelikož jen ve „správném‟ kolektivu se dá příjemně studovat. 🙂

PaedDr. Andrea Macková, školní metodik prevence

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X