Dne 7. února 2018 se třídy 4. A a 2. NS zúčastnily Veletrhu práce, který tradičně probíhal v prostorách hotelu Moskva ve Zlíně.

veletrh

Studenti měli možnost pohovořit s potenciálními zaměstnavateli z okolí, informovat se o volných pracovních místech ve firmách a nahlédnout do činnosti firem, které se Veletrhu práce účastnily.

Ing. Gabriela Sovová, vyučující odborných předmětů

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X