Vzdělávací projekt Planeta Země 3000 je tradičním a osvědčeným producentem zajímavých pořadů. Proto jsme využili  příležitosti a v pondělí 9. února 2016 jsme zavítali na pořad „Východní Afrika – kolébka lidstva“.

Žáci tříd 1. A, 2. A, 3. A a studenti 1.  a 3. ročníku oboru VOŠ Cestovní ruch měli možnost zjistit mnohé zajímavosti o regionu Afriky, který je mnohdy jako jedna z nejchudších oblastí světa neprávem opomíjen. Pořad byl zajímavou kombinací videosekvencí, fotoprezentací a mluveného slova a stal se zajímavým zpestřením výuky zeměpisu pro studenty všech ročníků.

Podívejte se na video k pořadu (portál YouTube) [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]
Zdroj videa: PLANETA ZEMĚ, obecně prospěšná společnost

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X