Navštivte webové stránky fiktivní firmy CA Arago, s. r. o. třídy 3. A!

Žáci třetího ročníku vypracovali v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie podnikatelský záměr, který se snaží realizovat v tomto školním roce. Kromě toho žáci vytvořili logo firmy, slogan, název, zpracovali webovou prezentaci, vytvoří si vlastní e-shop, zdokonalují se v komunikačních dovednostech, trénují veřejná vystoupení a argumentaci. Z jejich vystoupení je pořizován obrazový záznam pro další rozbor.

Podívejte se na webové stránky CA Arago

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X