Navštivte webové stránky fiktivní firmy CA Arago, s. r. o. třídy 3. A!

Žáci třetího ročníku vypracovali v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie podnikatelský záměr, který se snaží realizovat v tomto školním roce. Kromě toho žáci vytvořili logo firmy, slogan, název, zpracovali webovou prezentaci, vytvoří si vlastní e-shop, zdokonalují se v komunikačních dovednostech, trénují veřejná vystoupení a argumentaci. Z jejich vystoupení je pořizován obrazový záznam pro další rozbor.

Podívejte se na webové stránky CA Arago [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X