V týdnu od 19. do 23. září 2022 jsem měl možnost v rámci mobility Erasmus+ absolvovat kurz Augmented Reality and Digital Education (Rozšířená realita a digitální vyučování).

Rozšířená realita (Augmented reality – AR) je označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí. Tento objekt zasazený do reálného světa lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení. Technologii AR dnes podporuje většina chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení, proto se nabízí celá řada možností využití této technologie ve výuce. Jde o další digitální technologii, jejíž zavedení zefektivní a zpestří výuku.

Vzhledem k tomu, že jsem s touto technologií dosud nepracoval, byly všechny poznatky pro mne nové a často překvapivé. Velmi na mne zapůsobila snadnost a „nízkoprahové“ zapojení této technologie do výuky.

Erasmus - Budapešť - AR

AR lze dobře využít i při práci v online výuce, distančních formách výuky, což je přínosem i pro studenty s individuálním vzdělávacím programem

V rámci praktického tréninku jsem vytvořil minilekci do zeměpisu s názvem „Země jako vesmírné těleso“. Použil jsem mobilní aplikaci GeoGeek. Ta nabízí i možnosti testování a obsahuje 3D fyzickogeografické a politické mapové materiály.

Dalším praktickým úkolem bylo vytvoření jednoduchého AR materiálu v aplikaci blippAR, kde jsem vymodeloval panoramatické foto historické památky, do kterého jsem umístil interaktivní body, které jsou propojeny s informací o objektech.

Získané poznatky využívám ve svých hodinách geografie a plánuji aplikaci AR i v ostatních předmětech. Své kolegy jsem s výstupy z kurzu seznámil formou prezentace a miniworkshopu. AR aplikace využiji i v rámci speciálních dnů školy pro veřejnost.

Erasmus+ Budapešť Augmented Reality

Pro mě osobně byl přínosem i týdenní pobyt v hlavním městě Maďarska – Budapešti. Vzhledem k mé aprobaci na zeměpis bylo dobré, že jsem se mohl na vlastní oči seznámit s památkami a zajímavostmi metropole. Zajímavé bylo zjištění, že Budapešť je pestrou směsicí evropských i mimoevropských kultur.

Obzvláště silným zážitkem byla návštěva muzea represí totalitních režimů, Domu teroru (Terrorháza) na Andrássiho ulici, která, kromě mrazivých a drsných faktů o zločinech z dob fašismu a komunismu, představuje velmi dobře realizovanou multimediální expozici.

V neposlední řadě byla tato stáž zajímavým vhledem do současné maďarské reality, zejména v oblasti vzdělávání a života v Budapešti.

Mgr. Karel Opravil

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X