Druhá zkouška Cambridge B2 First přímo na SPOŠ. 12 uchazečů na cestě k certifikaci

Druhá zkouška Cambridge B2 First přímo na SPOŠ. 12 uchazečů na cestě k certifikaci

Dvanáct žáků ze Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín se 17. a 18. dubna 2024 účastnilo již druhého běhu zkoušky Cambridge B2 First (dříve známé jako FCE). Tato zkouška se konala přímo na půdě naší školy a odpovídá mezinárodnímu standardu CEFR B2. Testuje schopnost nezávislé komunikace v angličtině.

Výsledky zkoušky ještě nejsou známy, ovšem uchazeči se připravovali intenzivně a věnovali se přípravným kurzům, aby dosáhli úšpěchu. Pokud projdou zkouškou, získají certifikát, který je uznávaný na vysokých školách a zaměstnavatelé ho považují za důležitý důkaz komunikačních dovedností v angličtině.

Cambridge B2 First Certificate - uchazeči

Škola je hrdá na své žáky a jejich úsilí při přípravě na tuto náročnou zkoušku. Zatímco čekáme na výsledky, všichni doufáme, že uchazeči úspěšně zdolají zkoušku úrovně B2, čímž posílí své jazykové schopnosti a otevřou se jim nové příležitosti ve studiu a na trhu práce.

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Pomáháme! Zapojili jsme se do Srdíčkových dnů

Pomáháme! Zapojili jsme se do Srdíčkových dnů

Žáci Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín se 17. dubna 2024 zapojili do veřejné sbírky Srdíčkových dnů.

Tato akce, známá pro svůj význam pro rodiny s vážně nemocnými dětmi, se koná pravidelně na jaře, na podzim a v zimě. Pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem.

Srdíčkové dny - dobrovolníci

Naše škola se akce tradičně účastní. Snažíme se nejen o pomoc těmto rodinám, ale také o to, aby naše sbírkové předměty, nabízené kolemjdoucím na ulicích, byly nejen esteticky příjemné, ale i praktické.

Symbolickým prvkem našich sbírkových předmětů je usměvavé sluníčko v srdíčku, které není jen symbolem štěstí, ale i symbolem naděje a solidarity.

Zapojení našich žáků do této dobročinné akce není jen o pomoci potřebným, ale také o výchově k empatii, solidaritě a aktivní účasti ve společnosti. Jsme rádi, že můžeme být součástí tak inspirativního a smysluplného projektu, který má skutečný dopad na životy lidí ve našem okolí.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Posílení kolektivní kultury. Speciální preventivní program

Posílení kolektivní kultury. Speciální preventivní program

Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole podnikáme kroky ke zlepšení atmosféry v třídních kolektivech.

Dne 16. dubna 2024 byl ve třídě 2. T uspořádán speciální preventivní program, který vedl certifikovaný odborník z organizace Madio z.s. Tato iniciativa byla zaměřena na posílení vzájemných vztahů a harmonii mezi žáky třídy.

Preventivní program - atmosféra třídy

Program se zaměřil na různé aspekty kolektivního chování a komunikace. Jedním z hlavních cílů bylo povzbudit respekt a porozumění mezi jednotlivými členy třídy. Pomocí různých společných aktivit a diskuse se studenti naučili efektivněji komunikovat a lépe porozumět svým spolužákům.

Během programu byla probírána témata jako empatie, tolerance a řešení konfliktů. Žáci měli možnost sdílet své zkušenosti a názory, což napomohlo k vytvoření otevřenějšího prostředí pro komunikaci a spolupráci ve škole. Důraz byl kladen i na posílení sebedůvěry a sebevědomí jednotlivých žáků.

Preventivní program - třída

Celkově lze říci, že speciální preventivní program provedený na naší škole podnikatelské byl úspěšným krokem k vytvoření pozitivní atmosféry a podpory v třídním kolektivu. Pomohl posílit vzájemné vztahy mezi studenty a přispěl k vytvoření prostředí, ve kterém se každý cítí respektován a podporován.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Recyklohraní. Enviromentální výchova a recyklace

Recyklohraní. Enviromentální výchova a recyklace

Střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola, s. r. o. Zlín se první dubnový týden roku 2024 aktivně zapojila do programu Recyklohraní, který vede jeho účastníky k podpoře environmentální výchovy a recyklace.

Záštitu nad akcí převzala studentská firma. Podařilo se nám naplnit několik recyklačních vaků, do kterých jsme nasbírali vyřazené domácí elektrospotřebiče a vysloužilou elektroniku. Tento odpad bude správně a účinně recyklován a nebude představovat neúměrnou zátěž pro životní prostředí.

Recyklohraní

Školní Recyklační program Recyklohraní, zahájený v roce 2008, si klade za cíl podporovat environmentální výchovu ve školách po celé České republice. Tento program získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je spolufinancován společnostmi specializujícími se na zpětný odběr a recyklaci, jako je ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

Od roku 2020 se projekt rozšířil o problematiku šetrné spotřeby vody a klimatické změny, aby zajistil komplexní vzdělávání žáků v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Školy v celé České republice mohou bezplatně využívat tento program, který zahrnuje dodání sběrných nádob na baterie a elektrozařízení a následný odvoz naplněných nádob. Recyklohraní se zaměřuje na zapojení žáků do tematických her, praktických činností a projektů spojených s recyklací a ochranou životního prostředí.

Pedagogům je k dispozici speciální výuková sada EKOABECEDA, která usnadňuje začlenění tématu recyklace do výuky prostřednictvím lektorských příruček a scénářů vhodných pro různé věkové skupiny.

Recyklohraní rovněž nabízí lektorské programy přímo ve školách a poskytuje odkazy na exkurze do zpracovatelských firem, výukové materiály ke stažení a diskusní fórum pro učitele zaměřené na environmentální výchovu.

Zdroj náhledového obrázku: INESby®CreamosValor, Pixabay

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Velikonoční oslavy na SPOŠce. Barevná zábava a soutěže plné radosti

Velikonoční oslavy na SPOŠce. Barevná zábava a soutěže plné radosti

Naše škola se během letošního Velikonoc proměnila v pestrý ráj plný barevných vajíček a veselých soutěží. 26. března 2024 studentská firma uspořádala Velikonoční den. Žáci se zapojili do zdobení tříd a účastnili se různých disciplín. Ve škole se vytvořila ta pravá velikonoční atmosféra.

Jednou z nejpopulárnějších soutěží bylo „Vajíčka ve sklenici“, kde žáci soutěžili o to, kdo umístí nejvíce barevných vajíček do skleněných nádob. Tato soutěž byla zaměřena hlavně na kreativitu, ale také přinesla spoustu zábavy a smíchu. Další zábavou bylo „Hledání vajíčka“, kdy soutěžící po celé škole hledali skrytá vajíčka, aby získali tak sladkou odměnu.

Vrcholem akce bylo vyhlášení soutěže „O nejkrásnější vajíčko“. Žáci se předháněli v umělecké kreativitě a vytvořili skutečně nádherná vajíčka. Ta pak byla vystavena u vchodu do naší školy. Vybrat vítěze nebylo snadné, protože všechna vajíčka byla opravdu jedinečná a krásná.

Velikonoční den

Velikonoční atmosféru doplnilo i stylové občerstvení, které bylo k dispozici účastníkům soutěží i obecenstvu. Na sladkostech a osvěžujících nápojích si pochutnal téměř každý.

Rádi bychom poděkovali studentské firmě @kaizen_spos za skvělou přípravu a organizaci této události. Díky úsilí a nasazení členů studentské firmy byly letošní Velikonoce na naší škole nezapomenutelné.

Gratulace patří také vítězným týmům: třídě 1. T za první místo, třídám 2. A a 2. B za druhé a třetí místo. Výkony všech zúčastněných ukázaly, že společná práce, kreativita  a nadšení pro věc přinesou radost a úspěch.

Velikonoční den - učitelé

Velikonoční oslavy na SPOŠce letos skutečně přinesly do naší školy skvělou atmosféru a pozitivní energii. Těšíme se na další společné akce a doufáme, že příště se zúčastní ještě více žáků i pedagogů pedagogů.

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X