Ve čtvrtek 9. června 2016 navštívila naší školu paní Veronika Malantová, která je referentkou pro Zlínský kraj v projektu „Do Německa na zkušenou – Versuch´s mal in Deutschland“. V rámci její návštěvy proběhla přednáška k tomuto projektu. Během 45 minutové prezentace lektorka představila žákům celou škálu možností studia, práce a  pobytů v Německu. Dále informovala o Evropské dobrovolné službě  a o možnostech účastnit se různých workcampů ve světě.

Stáž Do Německa na zkušenou 

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X