Ve čtvrtek 9. června 2016 navštívila naší školu paní Veronika Malantová, která je referentkou pro Zlínský kraj v projektu “Do Německa na zkušenou – Versuch´s mal in Deutschland”. V rámci její návštěvy proběhla přednáška k tomuto projektu. Během 45 minutové prezentace lektorka představila žákům celou škálu možností studia, práce a  pobytů v Německu. Dále informovala o Evropské dobrovolné službě  a o možnostech účastnit se různých workcampů ve světě.

Stáž Do Německa na zkušenou  [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X