Vážení uchazeči,

gratulujeme vám k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a k přijetí na naší školu. Abychom vám i nám usnadnili komunikaci, tak jsme pro vás připravili stručný návod, jak postupovat dále.

Ve věci zápisového lístku (týká se pouze oboru Ekonomika a podnikání) upozorňujeme na znění školského zákona v §60 a odst. 6, ze kterého plyne následující:

Zápisový lístek podává řediteli školy žák, nebo zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Pokud nebude odevzdán zápisový lístek v uvedeném termínu, zaniká rozhodnutí o přijetí (po termínu již nebude žák přijat!).
Zápisový lístek se podává pouze na jednu vybranou školu, kam chce žák od září nastoupit. Výjimkou jsou případy s odvoláním.

Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

Dále bychom rodiče přijatých uchazečů poprosili, abyste se k nám dostavili se svým synem či dcerou k předání rozhodnutí o přijetí ke studiu na naší školu a zároveň k podpisu smlouvy o vzdělávání.  Na schůzce vám sdělíme další podrobnosti ohledně studia na naší škole.

V rámci zrychlení komunikace jsme vytvořili rezervační systém, kde si můžete sjednat schůzku ohledně přijetí ke studiu. V případě, že vám vybrané termíny nevyhovují anebo máte dotazy, tak nás kontaktujte na tel. 577 215 314 nebo prostřednictvím emailu: info@spos.cz

Schůzka ohledně předání rozhodnutí o přijetí a podpisu smlouvy o vzdělávání se koná na pracovišti ve Zlíně (adresa T. G. Masaryka 2433, Zlín)

Přístup do rezervačního systému zahájíte kliknutím na rozbalovací menu níže viz select…/ potom vyberte možnost schůzka k podpisu smlouvy/ a vyberte si datum schůzky

 

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

Share This
X