Vážení uchazeči,

gratulujeme vám k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a k přijetí na naší školu. Abychom vám i nám usnadnili komunikaci, tak jsme pro vás připravili stručný návod, jak postupovat dále.

Ve věci zápisového lístku (týká se pouze oboru Ekonomika a podnikání) upozorňujeme na znění školského zákona v §60 a odst. 6, ze kterého plyne následující:

Zápisový lístek podává řediteli školy žák, nebo zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Pokud nebude odevzdán zápisový lístek v uvedeném termínu, zaniká rozhodnutí o přijetí (po termínu již nebude žák přijat!).
Zápisový lístek se podává pouze na jednu vybranou školu, kam chce žák od září nastoupit. Výjimkou jsou případy s odvoláním.

Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo poštou.

Dále bychom rodiče přijatých uchazečů poprosili, abyste se k nám dostavili se svým synem či dcerou k předání rozhodnutí o přijetí ke studiu na naší školu a zároveň k podpisu smlouvy o vzdělávání.  Na schůzce vám sdělíme další podrobnosti ohledně studia na naší škole.

V rámci zrychlení komunikace jsme vytvořili rezervační systém, kde si můžete sjednat schůzku ohledně přijetí ke studiu. V případě, že vám vybrané termíny nevyhovují anebo máte dotazy, tak nás kontaktujte na tel. 577 215 314 nebo prostřednictvím emailu: info@spos.cz

Schůzka ohledně předání rozhodnutí o přijetí a podpisu smlouvy o vzdělávání se koná na pracovišti ve Zlíně (adresa T. G. Masaryka 2433, Zlín)

Přístup do rezervačního systému zahájíte kliknutím na rozbalovací menu níže viz select…/ potom vyberte možnost schůzka k podpisu smlouvy/ a vyberte si datum schůzky

 

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X