Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně věnujeme výuce cizích jazyků mimořádnou pozornost.

Rodilá mluvčí - Nataly Nagel

Naši studenti se učí dvěma cizím jazykům. Kromě povinné angličtiny se na škole vyučuje i ruština, španělština a němčina.

Vítaným zpestřením a důležitým prvkem hodin cizího jazyka je možnost kontaktu s rodilým mluvčím.

Hodina s rodilou mluvčí

Naše škola má štěstí, protože ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání takovou rodilou mluvčí máme. Je jí studentka Nataly Nagel. Nataly si vyzkoušela práci učitelky v hodinách německého jazyka. Svou znalostí „živé“ němčiny skvěle doplnila hodinu u svých mladších kolegů v prvním ročníku.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Úvodní foto: danor, Pixabay

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X