Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně věnujeme výuce cizích jazyků mimořádnou pozornost.

Rodilá mluvčí - Nataly Nagel

Naši studenti se učí dvěma cizím jazykům. Kromě povinné angličtiny se na škole vyučuje i ruština, španělština a němčina.

Vítaným zpestřením a důležitým prvkem hodin cizího jazyka je možnost kontaktu s rodilým mluvčím.

Hodina s rodilou mluvčí

Naše škola má štěstí, protože ve třetím ročníku oboru Ekonomika a podnikání takovou rodilou mluvčí máme. Je jí studentka Nataly Nagel. Nataly si vyzkoušela práci učitelky v hodinách německého jazyka. Svou znalostí „živé“ němčiny skvěle doplnila hodinu u svých mladších kolegů v prvním ročníku.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Úvodní foto: danor, Pixabay

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X