Odborné praxe

Odborná praxe
Odborná praxe
IS pro správu odborné praxe:

op.sps-pi.cz

Op-sps-pi-cz.jpg

Postup registrace praxe

Metodika deníku

Kalendar-praxi-v2.png

Poster pro všechny

Promo-plakat-op.jpg

Odborná praxe

Obsah

 [skrýt

Obecné cíle:

 • odborná praxe je součástí výuky pro účely budoucího uplatnění absolventů školy.
 • seznámení s reálnou situací na trhu práce
 • ověření získaných teoretických znalostí
 • zdokonalení praktických dovedností pod vedením pracovníka organizace
 • postupné získávání samostatnosti
 • formování profesionálních vlastností
 • navázání kontaktů s budoucími zaměstnavateli
 • rychlejší uplatnění absolventů školy v praxi

Možné pracovní činnosti studentů:

 • elektroinstalace
 • konfigurace PC
 • instalace uživatelského SW
 • konfigurace síťových prvků
 • měření elektrických veličin
 • návrh elektronických zařízení, DPS
 • technické kreslení v Autocadu, Eagle, Proficad, Invertor
 • kovo obrábění, CNC
 • grafické práce Corel Draw, Photoshop
 • práce s multimédii
 • prezentace
 • tlumočnické práce
 • tvorba www stránek
 • zpracování dat, administrativní činnost

FAQ:

Jak a kdy se mám elektronicky registrovat?

Zde je návod jak provést elektronickou registraci na stránkách http://op.sps-pi.cz

V jakém formátu mám deník odevzdat?

Deník se odevzdává v online formuláři na stránce op.sps-pi.cz/. Pokud by však tento web nefungoval, je nutné odevzdat písemný dokument. Formát souboru je pak nejlépe pdf a nebo doc s komprimovanými obrázky

Kdy mám deník odevzdat?

Deník se odevzdává po první dni, týdnech a komplet, vždy do 12:00 následujícího pracovního dne.

Proč jsou v deníku očekávány obrázky či screenshoty k popisu jednotlivých pracovních dní?

Deník s obrázky je daleko více přehlednější a při prohlížení atraktivnější. Okamžitě nás informují, co žáci na praxi dělají, v jakém jsou prostředí, s čím pracují atd. Pokud je ve firmě zakázáno fotografování, použijte adekvátní foto z netu.

Jak zmenšit Icon-doc.gif doc soubor pod 2MB?

Velikost souboru lze zmenšit např. komprimací obrázků v něm uložených a následným převedením do Icon-pdf.gifpdf.

Pokud používáte textový editor MS Word a máte v dokumentu vložené obrázky je možné zmenšit velikost výsledného souboru následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný obrázek a zvolte možnost FORMÁT OBRÁZKU;
 2. Zvolte záložku OBRÁZEK a vlevo dole klikněte na tlačítko KOMPRIMOVAT;
 3. Z nové nabídky zvolíte možnost WEB ČI OBRAZOVKA a VŠECHNY OBRÁZKY V DOKUMENTU;
 4. Potvrdíte a uložíte dokument.

Pozn.:jen doplním ze v balíku Office 2007 je to trosku jinak..

 1. Označit obrázek (obrázky)
 2. V horní liště formát obrázku vybrat „komprese obrázků“
 3. V možnostech vybrat nastavení (různé dpi pro tisk, email, obrazovku)
 4. Potvrdit

(návod převzat z GeoForum )

Proč si musím vybrat v 3. ročníku SPŠ jinou firmu?

 • Nové zkušeností v prostředí nové firmy, které následně můžete porovnávat.
 • Jiné pracovní činnosti, t.j. získáte větší odborný přehled.
 • Eliminování častého jevu, že praxi vyřizuje někdo z rodiny. Cílem je, aby si sám žák dokázal vyřídit praxi sám t.j. aby se stal samostatným.
 • Vyloučení zablokování žádaných firem pro stejné praktikanty jako v 2. ročníku.
 • Stává se, že výkon praxe probíhá u někoho z rodiny nebo z blízkých známých, nová firma tento stav odstraní.
 • K stejné firmě často svádí pohodlnost a určité uspokojení s firmou z 2. ročníku.
 • NEBOJTE SE NOVÉHO PROSTŘEDÍ
 • Pokud jsem vás nepřesvědčil, podejte písemnou žádost s důvody, které vás vedou k výběru stejné firmy. Žádost adresujte k JA

Další informace u učitelů:

Odborná praxe žáků a studentů SPŠ a VOŠ Písek:

Důležité odkazy:

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X