Odborné praxe

Odborná praxe
Odborná praxe
IS pro správu odborné praxe:

op.sps-pi.cz

Op-sps-pi-cz.jpg

Postup registrace praxe

Metodika deníku

Kalendar-praxi-v2.png

Poster pro všechny

Promo-plakat-op.jpg

Odborná praxe

Obsah

 [skrýt

Obecné cíle:

 • odborná praxe je součástí výuky pro účely budoucího uplatnění absolventů školy.
 • seznámení s reálnou situací na trhu práce
 • ověření získaných teoretických znalostí
 • zdokonalení praktických dovedností pod vedením pracovníka organizace
 • postupné získávání samostatnosti
 • formování profesionálních vlastností
 • navázání kontaktů s budoucími zaměstnavateli
 • rychlejší uplatnění absolventů školy v praxi

Možné pracovní činnosti studentů:

 • elektroinstalace
 • konfigurace PC
 • instalace uživatelského SW
 • konfigurace síťových prvků
 • měření elektrických veličin
 • návrh elektronických zařízení, DPS
 • technické kreslení v Autocadu, Eagle, Proficad, Invertor
 • kovo obrábění, CNC
 • grafické práce Corel Draw, Photoshop
 • práce s multimédii
 • prezentace
 • tlumočnické práce
 • tvorba www stránek
 • zpracování dat, administrativní činnost

FAQ:

Jak a kdy se mám elektronicky registrovat?

Zde je návod jak provést elektronickou registraci na stránkách http://op.sps-pi.cz

V jakém formátu mám deník odevzdat?

Deník se odevzdává v online formuláři na stránce op.sps-pi.cz/. Pokud by však tento web nefungoval, je nutné odevzdat písemný dokument. Formát souboru je pak nejlépe pdf a nebo doc s komprimovanými obrázky

Kdy mám deník odevzdat?

Deník se odevzdává po první dni, týdnech a komplet, vždy do 12:00 následujícího pracovního dne.

Proč jsou v deníku očekávány obrázky či screenshoty k popisu jednotlivých pracovních dní?

Deník s obrázky je daleko více přehlednější a při prohlížení atraktivnější. Okamžitě nás informují, co žáci na praxi dělají, v jakém jsou prostředí, s čím pracují atd. Pokud je ve firmě zakázáno fotografování, použijte adekvátní foto z netu.

Jak zmenšit Icon-doc.gif doc soubor pod 2MB?

Velikost souboru lze zmenšit např. komprimací obrázků v něm uložených a následným převedením do Icon-pdf.gifpdf.

Pokud používáte textový editor MS Word a máte v dokumentu vložené obrázky je možné zmenšit velikost výsledného souboru následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný obrázek a zvolte možnost FORMÁT OBRÁZKU;
 2. Zvolte záložku OBRÁZEK a vlevo dole klikněte na tlačítko KOMPRIMOVAT;
 3. Z nové nabídky zvolíte možnost WEB ČI OBRAZOVKA a VŠECHNY OBRÁZKY V DOKUMENTU;
 4. Potvrdíte a uložíte dokument.

Pozn.:jen doplním ze v balíku Office 2007 je to trosku jinak..

 1. Označit obrázek (obrázky)
 2. V horní liště formát obrázku vybrat „komprese obrázků“
 3. V možnostech vybrat nastavení (různé dpi pro tisk, email, obrazovku)
 4. Potvrdit

(návod převzat z GeoForum )

Proč si musím vybrat v 3. ročníku SPŠ jinou firmu?

 • Nové zkušeností v prostředí nové firmy, které následně můžete porovnávat.
 • Jiné pracovní činnosti, t.j. získáte větší odborný přehled.
 • Eliminování častého jevu, že praxi vyřizuje někdo z rodiny. Cílem je, aby si sám žák dokázal vyřídit praxi sám t.j. aby se stal samostatným.
 • Vyloučení zablokování žádaných firem pro stejné praktikanty jako v 2. ročníku.
 • Stává se, že výkon praxe probíhá u někoho z rodiny nebo z blízkých známých, nová firma tento stav odstraní.
 • K stejné firmě často svádí pohodlnost a určité uspokojení s firmou z 2. ročníku.
 • NEBOJTE SE NOVÉHO PROSTŘEDÍ
 • Pokud jsem vás nepřesvědčil, podejte písemnou žádost s důvody, které vás vedou k výběru stejné firmy. Žádost adresujte k JA

Další informace u učitelů:

Odborná praxe žáků a studentů SPŠ a VOŠ Písek:

Důležité odkazy:

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X