Přestože se klasické vyučování na naší škole ve čtvrtek 3. prosince nekonalo, určitě to neznamenalo, že by se žáci ten den nevzdělávali. Možná právě naopak: celá škola totiž absolvovala speciální projektový den. Tentokrát byl projektový den spojen i se dnem otevřených dveří. Hlavním smyslem projektového dne bylo zapojit žáky do samostatné práce a propojit teorii s praxí. A jak nejlépe předat nové informace našim žákům, než z úst jejich vrstevníků. Tentokrát si připravili studenti Vyšší odborné školy pestrý program pro naše mladší žáky ze střední školy. V průběhu dne mohli žáci společně s uchazeči a rodiči navštívit workshop cestovního ruchu, ochutnat netradiční kuchyni,  zasportovat si nebo vytvořit si dárky pod vánoční stromeček. Velmi zajímavé bylo nahlédnout a poznat specifika a úskalí každodenního života jednoho z našich studentů, který je nevidomý. Na účastníky čekaly také různé vědomostní soutěže. Během dne se konala zeměpisná olympiáda, která probíhala formou elektronického testu na našem e-learningovém portále. Bylo se na co dívat, bylo čemu naslouchat a věříme, že jsme společně vytvořili příjemnou předvánoční atmosféru.

Prohlédněte si fotogalerii

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X