Přestože se klasické vyučování na naší škole ve čtvrtek 3. prosince nekonalo, určitě to neznamenalo, že by se žáci ten den nevzdělávali. Možná právě naopak: celá škola totiž absolvovala speciální projektový den. Tentokrát byl projektový den spojen i se dnem otevřených dveří. Hlavním smyslem projektového dne bylo zapojit žáky do samostatné práce a propojit teorii s praxí. A jak nejlépe předat nové informace našim žákům, než z úst jejich vrstevníků. Tentokrát si připravili studenti Vyšší odborné školy pestrý program pro naše mladší žáky ze střední školy. V průběhu dne mohli žáci společně s uchazeči a rodiči navštívit workshop cestovního ruchu, ochutnat netradiční kuchyni,  zasportovat si nebo vytvořit si dárky pod vánoční stromeček. Velmi zajímavé bylo nahlédnout a poznat specifika a úskalí každodenního života jednoho z našich studentů, který je nevidomý. Na účastníky čekaly také různé vědomostní soutěže. Během dne se konala zeměpisná olympiáda, která probíhala formou elektronického testu na našem e-learningovém portále. Bylo se na co dívat, bylo čemu naslouchat a věříme, že jsme společně vytvořili příjemnou předvánoční atmosféru.

Prohlédněte si fotogalerii [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”]

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X