Dne 15. 8. 2017 vyhlašuji III. kolo přijímacího řízení. Uchazeči budou přijímáni podle datumu odevzdání přihlášek do naplnění kapacity studijních oborů na základě stejných kritérií z 1. kola:

  • Cestovní ruch 65-43-N/01 (3 leté denní studium)
  • Daňová a finanční správa 63-41-N/04 (3 leté denní studium a 3 leté kombinovaná forma studia – výuka probíhá v sobotu)

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2017 Přijímací řízení: 16.9.2017

Nabízíme obory:

Cestovní ruch (denní 3leté studium)
Daňová a finanční správa (denní 3leté studium nebo 3 letá kombinová forma studia výuka probíhá v sobotu))

Bližší informace o oborech najdete zde

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

blank

Hlavní sídlo školy

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

náměstí T.G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 577 215 314

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Tovačovského 337,

767 05 Kroměříž

belancinova@spos.cz

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

X