Vyšší odborná škola zabezpečuje výuku v akreditovaných vzdělávacích programech ukončovaných absolutoriem. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS). Programy jsou určeny maturantům, kteří se chtějí po absolvování střední školy zdokonalit v dalším studiu a získat prakticky orientované vyšší odborné vzdělání.

Nejvhodnější je pro ty, kteří dávají přednost profesně zaměřenému studiu, s dostatkem praxe. Nezanedbatelný je rovněž fakt, že po ukončení studií mají studenti reálnější možnost najít uplatnění na trhu práce. Praxe je čím dál více velmi pozitivně vnímána zaměstnavateli. Někteří žáci pak získávají zaměstnání přímo na pracovištích, kde vykonávali odbornou praxi a kde se osvědčili. Ve srovnání se studiem VOŠ jsou bakalářská studia spíše teoreticky zaměřená.

Naše škola nabízí obor:

Cestovní ruch
(denní tříleté studium)

 

 
  • Akce pořádaná CR
    Cestovní ruch
  • Odborné exkurze
  • příprava a ochutnávka netradičních jídel
  • práce cestovního průvodce (Krakov)
  • Baťův kanál - cyklovýlet

informace o oboru        

Přijímací řízení             

Hlavní výhody VOŠ oproti vysokým školám
Studenti VOŠ mají možnost se okamžitě zapracovat, protože mají dlouhodobou praxi během studia v konkrétních podmínkách. Také píšou absolventskou práci, která přímo z praxe vychází. Někteří vlastně mohou získat i přímo na pracovištích, kde praxi vykonávali, zaměstnání, protože tam dosáhnou určitých úspěchů a zalíbí se zaměstnavatelům.

Přečtěte si článek o výhodách studia na VOŠ odkaz na článek

Možnosti dalšího studia pro absolventy VOŠ
Bakalářské studium pro absolventy VOŠ – Scandinavian study

LETAK vos_WEB

 

PROČ STUDOVAT VOŠ U NÁS:

-poskytujeme kvalitní vzdělání
-nabízíme studium vysokoškolského typu úzce spjaté s praxí
-zajišťujeme praxi v tuzemsku i v zahraničí (Řecko, Itálie, Skotsko, připravujeme Itálii)
-máme kvalitní pedagogický sbor – kvalifikované odborníky
-spolupracujeme se zahraničním
-máme individuální přístup ke studentům
-poskytujeme vlastní výukové materiály v elektronické podobě
– naši studenti mají široké možnosti uplatnění po absolutoriu
za 4 roky můžete získat 2 tituly
     (DiS. u nás a již za další rok Bc. na některé z příbuzných VŠ)

VOS letak