Vzdělávací programy VOŠ

Vyšší odborná škola zabezpečuje výuku v akreditovaných vzdělávacích programech ukončovaných absolutoriem. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS). Programy jsou určeny maturantům, kteří se chtějí po absolvování střední školy zdokonalit v dalším studiu a získat prakticky orientované vyšší odborné vzdělání.

Studium VOŠ je nejvhodnější je pro ty, kteří dávají přednost profesně zaměřenému studiu, s dostatkem praxe. Nezanedbatelný je rovněž fakt, že po ukončení studií mají studenti reálnější možnost najít uplatnění na trhu práce. Praxe je čím dál více velmi pozitivně vnímána zaměstnavateli. Někteří žáci pak získávají zaměstnání přímo na pracovištích, kde vykonávali odbornou praxi a kde se osvědčili. Ve srovnání se studiem VOŠ jsou bakalářská studia spíše teoreticky zaměřená.

 

Nabízené obory VOŠ

 

Cestovní ruch

Hlavní výhody VOŠ oproti vysokým školám

Studenti VOŠ mají možnost se okamžitě zapracovat, protože mají dlouhodobou praxi během studia v konkrétních podmínkách. Také píšou absolventskou práci, která přímo z praxe vychází. Někteří vlastně mohou získat i přímo na pracovištích, kde praxi vykonávali, zaměstnání, protože tam dosáhnou určitých úspěchů a zalíbí se zaměstnavatelům.

Přečtěte si článek o výhodách studia na VOŠ odkaz na článek v deníku 5+2

 

LETAK vos_WEB

Proč studovat VOŠ u nás?

  • poskytujeme kvalitní vzdělání
  • nabízíme studium vysokoškolského typu úzce spjaté s praxí
  • zajišťujeme praxi v tuzemsku i v zahraničí (Řecko, Itálie, Skotsko, připravujeme Itálii)
  • máme kvalitní pedagogický sbor – kvalifikované odborníky
  • spolupracujeme se zahraničním
  • máme individuální přístup ke studentům
  • poskytujeme vlastní výukové materiály v elektronické podobě
  • naši studenti mají široké možnosti uplatnění po absolutoriu
  • za 4 roky můžete získat 2 tituly (DiS. u nás a již za další rok Bc. na některé z příbuzných VŠ)

VOS letak

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X