Vyšší odborná škola zabezpečuje výuku v akreditovaných vzdělávacích programech ukončovaných absolutoriem. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS). Programy jsou určeny maturantům, kteří se chtějí po absolvování střední školy zdokonalit v dalším studiu a získat prakticky orientované vyšší odborné vzdělání. Naše škola nabízí obory:

Cestovní ruch
(denní tříleté studium)

 

 
  • Akce pořádaná CR
    Cestovní ruch
  • Odborné exkurze
  • příprava a ochutnávka netradičních jídel
  • práce cestovního průvodce (Krakov)
  • Baťův kanál - cyklovýlet

informace o oboru                

Hlavní výhody VOŠ oproti vysokým školám
Studenti VOŠ mají možnost se okamžitě zapracovat, protože mají dlouhodobou praxi během studia v konkrétních podmínkách. Také píšou absolventskou práci, která přímo z praxe vychází. Někteří vlastně mohou získat i přímo na pracovištích, kde praxi vykonávali, zaměstnání, protože tam dosáhnou určitých úspěchů a zalíbí se zaměstnavatelům.

Přečtěte si článek o výhodách studia na VOŠ odkaz na článek

Možnosti dalšího studia pro absolventy VOŠ
Bakalářské studium pro absolventy VOŠ – Scandinavian study

LETAK vos_WEB

 

PROČ STUDOVAT VOŠ U NÁS:

-poskytujeme kvalitní vzdělání
-nabízíme studium vysokoškolského typu úzce spjaté s praxí
-zajišťujeme praxi v tuzemsku i v zahraničí (Řecko, Itálie, Skotsko, připravujeme Itálii)
-máme kvalitní pedagogický sbor – kvalifikované odborníky
-spolupracujeme se zahraničním
-máme individuální přístup ke studentům
-poskytujeme vlastní výukové materiály v elektronické podobě
– naši studenti mají široké možnosti uplatnění po absolutoriu
za 4 roky můžete získat 2 tituly
     (DiS. u nás a již za další rok Bc. na některé z příbuzných VŠ)

VOS letak