Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení  pro školní rok 2018/2019.

Termín podání přihlášek do: 16. května 2018, 11.00 hod.
Termín 2. kola přijímacího řízení: 17. května 2018

Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy v době úředních hodin. Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 16.5.2018 e-mailem na spos@spos.cz originál doložit nejpozději dne 17.5.2018 do 10 hodin. (Pokračování textu…)

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X