Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení  pro školní rok 2018/2019.

Termín podání přihlášek do: 16. května 2018, 11.00 hod.
Termín 2. kola přijímacího řízení: 17. května 2018

Přihlášku posílejte poštou na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) nebo ji můžete doručit osobně na sekretariát školy v době úředních hodin. Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 16.5.2018 e-mailem na spos@spos.cz originál doložit nejpozději dne 17.5.2018 do 10 hodin. (Pokračování textu…)

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X