Uklidili jsme kus města. Náš příspěvek ke Dni Země

Uklidili jsme kus města. Náš příspěvek ke Dni Země

V pondělí 24. dubna 2023 se žáci 1. 3. ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. ve Zlíně zúčastnili akce Den Země.

Den Země

Historicky se tato akce koná od 70. let minulého století na podporu zlepšení životního prostředí po celém světě. Žáci uklízeli svah nad fotbalovým stadionem ve Zlíně od nežádoucích odpadků, které vytřídili, a zbytek odpadu byl pak následně odvezen pracovníky Technických služeb Zlín. 

Více fotografií z akce naleznete v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X