Pasování prvních ročníků. Přijetí do Cechu podnikatelského 

Pasování prvních ročníků. Přijetí do Cechu podnikatelského 

Studentská firma Kaizen třídy 3. A připravila pro první ročníky naší Střední podnikatelské školy a Vyšší odborné školy, s. r.o. ve Zlíně tradiční pasování, které se konalo 16. listopadu 2023 v malém sále Interhotelu Zlín. Tato akce byla prvním projektem studentů třetích ročníků v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie. Celý ceremoniál chystala studentská firma od úplného začátku sama, a to pod dohledem pana učitele Mgr. Libora Čady. Samotné přípravy začaly však už dva měsíce předem. Produkce zahrnovala například zajištění sálu, hudby, rautu, tomboly, ale rovněž propagaci této významné akce. Neméně zodpovědným úkolem byl prodej vstupenek, výzdoba sálu a detailně rozpracovaná organizace programu. 

Pasování - 2023 - třída

 Na tuto slavnostní akci si studenti prvních ročníků mohli pozvat své rodiče nebo kamarády. Všechny prváky pasoval pan ředitel Mgr. David Martinek ceremoniálním mečem, a to za pomoci cech komisařky paní učitelky PaeDr. Andrey Mackové a obhájce cechu pana učitele Mgr. Michala Šimra. Celovečerní program uvedla Zuzana Štefanová, studentka 3. A. 

Pasování 1. ročníků

 Součástí pasování do Cechu podnikatelského bylo i čtení studentského slibu, který přečetli zástupci tříd. Slib zahrnoval například i to, že studenti budou celé čtyři roky na škole pilně studovat a dodržovat školní řád.  

Pasování prváků

 Pasování však nebylo hlavním bodem večera, na prváky čekal ještě zábavný kvíz o učitelích a soutěž v poznávání krátkých ukázek různých písníček a hitů. Zapojilo se mnoho studentů a třídy mezi sebou velmi živě soutěžily. Vyhrála ale pouze jedna třída, a to 1. A.  

V rámci letošního pasování se firma Kaizen snažila získat co nejvíce cen do tomboly. Studenti oslovili přes sto firem. Každý se snažil přinést jakoukoliv maličkost. Sháněli dary ve městě Zlín a oslovovali další podniky v okolí.  Jejich úspěšnost nebyla velká, ale i přesto se jim podařilo připravit spoustu nádherných výher. Celkem shromáždili 87 různých cen jako třeba sodastream nebo kávovar, který byl hlavní cenou tomboly. 

Pasování - tombola

 Firma Kaizen nezapomněla ani na velmi oblíbený fotokoutek, kde si každý mohl udělat fotku s rodiči nebo kamarády, a mít tak památku na tento slavnostní večer.  K poslechu a tanci hrál celý večer DJ Sáva a DJ Zaplík.  

Pasování - fotokoutek

Děkujeme všem za účast a za příležitost se podílet na této tradiční akci.   

 Zuzana Štefanová, 3. A

Více fotografií z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama Rohlík Production.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Za památkami Velké Moravy. Poznáváme historii

Za památkami Velké Moravy. Poznáváme historii

V pátek 5. května 2023 první ročníky Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín vyjely na exkurzi za památkami Velké Moravy. Tato dějinná epocha patří neodmyslitelně k naší moravské historii, a proto jsme se rozhodli zavítat na exkurzi právě do srdce Slovácka.

Cyrilometodějské centrum

První zastávkou byl bájný Veligrad – dnešní Staré Město. Ve Starém Městě jsme měli možnost nahlédnout do nového kostela sv. Ducha, který je v očích turistů spíše nepochopený svojí architekturou, ale žákům se modernistický kostel líbil. Staré Město je proslulé svými archeologickými objevy, které jsou v posledních letech vedeny známým archeologem Luďkem Galuškou.

Ve Starém Městě v bývalé velkomoravské osadě „Na Valách“ se již v 50. letech 20. století našel půdorys velkomoravského kostelíku. Tento velkolepý nález je dnes k vidění i s řadou kostrových hrobů v Památníků Velké Moravy.

Kromě Památníku je ve Starém Městě nově vybudované Cyrilometodějské centrum se dvěma expozicemi. První expozici tvoří příběh bratří Konstantina a Metoděje a druhou expozicí je Pravěk v Čechách a na Moravě. Centrum nabízí návštěvníkům interaktivní expozici, která rozhodně zaujme. Dějiny si zde můžete i „osahat“. Jsou zde vystaveny repliky pravěkých nástrojů, nářadí a zbraní.

Velehrad

Druhou zastávkou byl Velehrad, kde měli žáci rozchod k obědu a posilnění. Velehrad je známý hlavně svojí bazilikou a krásným náměstím. Každoročně se zde koná pouť k oslavě příchodu Cyrila a Metoděje a Dny lidí dobré vůle.

Archeoskanzen Modrá

Poslední zastávkou exkurze byl Archeoskanzen Modrá, zde si žáci samostatně procházeli pohanská obydlí, velkomoravské polozemnice, k vidění byla i kovárna a obydlí velmože i s dobovými replikami vybavení domku.

Archeoskanzen na Modré letos čekají větší změny, jelikož se chystá výstavba nové expozice – klenotnice. Při vykopávkách byly nalezeny další kostrové hroby. Letošní sezóna bude proto ovlivněna výzkumy a výstavbou, z tohoto důvodu je v archeoskanzenu k vidění pouze polovina exponátů.

Po rozchodu jsme si dali v místním bufetu zmrzlinu, počasí vyšlo krásně a prváci si exkurzi moc užili.

Mgr. Anna Sikorová

Exkurze - Archeoskanzen Modrá

Odkazy na památky:

 

Více fotografií z akce naleznete v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Prváci slavnostně přijati do stavu studentského. Tradiční pasování prvních ročníků

Prváci slavnostně přijati do stavu studentského. Tradiční pasování prvních ročníků

Ve středu 16.11. 2022 proběhlo v prostorách Interhotelu Zlín slavnostní pasování žáků prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín do stavu studentského.

Pasování - cech podnikatelský

Tuto akci připravili pro své spolužáky studenti 3. ročníků v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie.

Díky vstřícnému přístupu pracovníků Interhotelu Zlín tak měli studenti možnost převést své dosud získané teoretické znalosti do praxe. Pasování mělo také charitativní podtext, kdy svým projektem studenti vybírali peníze na Diakonii v Uherském Hradišti, která nám do tomboly zase přispěla svými výrobky z chráněné dílny.

Pasování - živá hudba - Nýmandi

V neposlední řadě pak děkujeme všem dalším sponzorům akce, kteří se postarali o bohatou tombolu. Jmenovitě se jedná o tyto firmy: Korf-Elspo, Fiskare, 3D tisk s úsměvem, ČMŽO Přerov a další.

Pasování - tombola

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Vztahujeme se! Zlepšujeme atmosféru ve třídách

Vztahujeme se! Zlepšujeme atmosféru ve třídách

Na Střední škole podnikatelské a Vyšší odborné škole, s. r. o. ve Zlíně dobře víme, že vztahy v třídním kolektivu jsouto nejdůležitější. Proto se touto problematikou soustavně zabýváme.

Aktivita - vztahy ve třídě 3

8. prosince 2021 jsme v prvním ročníku oboru Ekonomika a podnikání navázali na aktivity zářijového adaptačního pobytu, které nám pravidelně zajišťuje Sociálně pedagogická poradna Zlín pod vedením paní doktorky Pavlíčkové. Žáci měli možnost projevit své emoce, nálady a celkové pocity, které prožívají ve škole i ve svém volném čase.

Aktivita - vztahy ve třídě 1

Pěvně věřímě, tyto akce pomohou předcházet rizikovému chování ve třídních kolektivech.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na webu školy www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Poprvé spolu – seznamovací kurz našich studentů

Poprvé spolu – seznamovací kurz našich studentů

První tři zářijové dny se studenti 1. ročníku oboru Ekonomika a podnikání Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zúčastnili seznamovacího kurzu. Letošní prváci prožili krásné dny plné soutěží, her a zábavy v příjemném prostředí chaty Revika ve Vizovicích.

Od 1. do 3. září 2021 se naši nováčci seznámili nejen mezi sebou, ale poznali i některé své budoucí učitele a učitelky.

Revika-seznamovací kurz - sestřih
Seznamovací kurz – Revika, Vizovice

Doufáme, že se novopečení prváci stačili dostatečně seznámit. Přejeme, aby se jim na škole od prvních dnů dařilo a aby všechny počáteční těžkosti hravě překonali.

Více obrázků z akce najdete na našem účtu Zonerama.

Novinky a informace z naší školy najdete na webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítích Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Tovačovského 337

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X