Exkurze prvních ročníků. Po stopách Velké Moravy

Exkurze prvních ročníků. Po stopách Velké Moravy

V pátek 10. května 2024 se žáci prvních ročníků Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín zúčastnili exkurze s názvem Po stopách Velké Moravy.  

Téma Velké Moravy je pro náš kraj velmi blízké. Oblast Slovácka kolem města Uherského Hradiště je kolébkou našich regionálních i státních dějin. Jedná se o historickou etapu, která udávala směr celé střední Evropě v průběhu 9. století. Exkurze je zaměřena na praktický život Slovanů 

Biotop Mordrá

Letos jsme první část exkurze věnovali napůl dějepisu a napůl biologii, jelikož jsme navštívili Živou vodu na Modré u Velehradu. Zde jsme si prohlédli vodní svět zblízka. Skrze prosklený tunel můžete sledovat podvodní svět sladkovodních ryb. Největší rybou je zde Vyza velká. V areálu Živé vody je i naučná zahrada s rostlinami typickými pro biotopy Bílých Karpat a Chřibů. Historické okénko zde představují pratuři, kteří mají výběh vedle zahrady Živé vody. Pratur je původní živočišný druh turu v Evropě. Ve svém primárním rodu již vyhynul, nyní žijí na území Evropy domestikované druhy pratura, jako je tomu i tady na Modré.  

Živá voda Modrá

Druhou zastávkou exkurze byl Archeoskanzen Modrá. V připraveném slovanském hradišti mohli žáci vidět polozemnice, které jsou tematicky připravené pro návštěvníky (např. kovárna, chlév, kuchyně, velmožské sídlo…). Archeoskanzen letos v červnu bude otevírat i novou expozici a to velkomoravskou klenotnici, na tu se pojedeme podívat příští rok s dalšími zájemci.

Archeoskanzen Modrá

Třetí zastávkou byl Velehrad – kolébka křesťanství na Moravě. Symbol příchodu svatého Cyrila a Metoděje. Zde jsme u baziliky dali žákům rozchod na posilnění. A ve spokojenosti jsme se vydali zpět do Zlína.  

Těšíme se na příští ročník! 

Mgr. Anna Sikorová  

Více snímků z akce můžete zhlédnout ve fotogalerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Za památkami Velké Moravy. Poznáváme historii

Za památkami Velké Moravy. Poznáváme historii

V pátek 5. května 2023 první ročníky Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Zlín vyjely na exkurzi za památkami Velké Moravy. Tato dějinná epocha patří neodmyslitelně k naší moravské historii, a proto jsme se rozhodli zavítat na exkurzi právě do srdce Slovácka.

Cyrilometodějské centrum

První zastávkou byl bájný Veligrad – dnešní Staré Město. Ve Starém Městě jsme měli možnost nahlédnout do nového kostela sv. Ducha, který je v očích turistů spíše nepochopený svojí architekturou, ale žákům se modernistický kostel líbil. Staré Město je proslulé svými archeologickými objevy, které jsou v posledních letech vedeny známým archeologem Luďkem Galuškou.

Ve Starém Městě v bývalé velkomoravské osadě „Na Valách“ se již v 50. letech 20. století našel půdorys velkomoravského kostelíku. Tento velkolepý nález je dnes k vidění i s řadou kostrových hrobů v Památníků Velké Moravy.

Kromě Památníku je ve Starém Městě nově vybudované Cyrilometodějské centrum se dvěma expozicemi. První expozici tvoří příběh bratří Konstantina a Metoděje a druhou expozicí je Pravěk v Čechách a na Moravě. Centrum nabízí návštěvníkům interaktivní expozici, která rozhodně zaujme. Dějiny si zde můžete i „osahat“. Jsou zde vystaveny repliky pravěkých nástrojů, nářadí a zbraní.

Velehrad

Druhou zastávkou byl Velehrad, kde měli žáci rozchod k obědu a posilnění. Velehrad je známý hlavně svojí bazilikou a krásným náměstím. Každoročně se zde koná pouť k oslavě příchodu Cyrila a Metoděje a Dny lidí dobré vůle.

Archeoskanzen Modrá

Poslední zastávkou exkurze byl Archeoskanzen Modrá, zde si žáci samostatně procházeli pohanská obydlí, velkomoravské polozemnice, k vidění byla i kovárna a obydlí velmože i s dobovými replikami vybavení domku.

Archeoskanzen na Modré letos čekají větší změny, jelikož se chystá výstavba nové expozice – klenotnice. Při vykopávkách byly nalezeny další kostrové hroby. Letošní sezóna bude proto ovlivněna výzkumy a výstavbou, z tohoto důvodu je v archeoskanzenu k vidění pouze polovina exponátů.

Po rozchodu jsme si dali v místním bufetu zmrzlinu, počasí vyšlo krásně a prváci si exkurzi moc užili.

Mgr. Anna Sikorová

Exkurze - Archeoskanzen Modrá

Odkazy na památky:

 

Více fotografií z akce naleznete v galerii Zonerama.

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Přijímací řízení v roce 2024

Aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!  

Pozor v případě volby zaměření Trenérství volíte ŠVP Sportovní akdemie

HLAVNÍ SÍDLO ŠKOLY

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Oskol 433/3

767 01 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X