Před začátkem nového školního roku se studenti 1. ročníků střední školy účastnili jako každoročně adaptačního pobytu.

Adaptační kurz Jestřabí

Tento vlastně „seznamovací“ kurz proběhl oproti minulým létům na Rusavě – Jestřabí. Akce proběhla od středy 31. srpna 2022 do pátku 2. září 2022. Společenské hry, práce psycholožek a motivační příprava pedagogů přispěly nejenom k seznámení se s naší školou a s třídními učiteli, ale i k nalezení přátel a vybudování důvěry mezi jednotlivými třídami a vyučujícími.

Adaptační kurz - soutěže

Zdá se tedy, že se po těchto příjemně strávených dnech bude všem v naší škole dobře spolupracovat, a zahájí tak školní rok plní energie a síly s cílem dosáhnout jen těch nejlepších výsledků.

Mgr. Michal Šimr

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X