V termínu 19. – 23. května 2022 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila kurzu CLIL: „Innovation & Effectivness in Teaching“ na Krétě. Kurz probíhal v hlavním městě Heraklionu v Lifelong Learning Center. Kurz byl zahájen v pondělí 19. května v prostorách H2B HUB, Heraklion, kdy jsme měli možnost reprezentovat naši školu a zemi účastníkům jiných kurzů v rámci Erasmus+ ErasmusLearn– např. z Chorvatska, Finska, Španělska, Německa a Slovinska. Po skončení prezentací následovala komentovaná prohlídka města.

Kréta - kurz CLIL

Od úterý jsem již navštěvovala vlastní kurz spolu s kolegyněmi z Finska a Španělska, kdy jsme měly možnost se seznámit s tématikou: „A digital pedagogy for creation, literacy and numeracy in inclusive education, Definition and deepening to CLIL methodology a Class Management digital tools“.

Kurs Erasmus+ CLIL Kréta

Středečním tématem bylo: „Practice and Practices of CLIL a Technology in the Flipped Classroom“. Tuto metodu využiji při přípravě hodin CLILu na naší škole. Po skončení výuky ve 21:00 následovala společná večeře účastníků všech kurzů. Čtvrteční blok byl zahájen v 9:00, kdy jsme se zabývaly: „Slideshow’s creation, Digital Tools for CLIL a Create your CLIL lesson Plan using Digital tools“ – tyto nástroje považuji za velmi přínosné a přenositelné do výuky. Páteční program byl ukončen ve 14:00 slavnostním předáním certifikátů. Předtím jsme měly možnost nahlédnout do problematiky „Digital Storytelling a OBS Tools“.

Kurz CLIL - Kréra

Kromě samotného kurzu jsem měla možnost spolu s kolegyněmi procestovat severní pobřeží Kréty, navštívit muzea a celkově se seznámit s kulturou Kréty. Kurz byl celkově velmi přínosný nejen z hlediska metodiky CLILu, ale také jsem měla možnost se setkat s kolegy z jiných zemí a seznámit se s jejich systémem vzdělávání a problémy, které musí při výuce překonávat.

PaedDr. Andrea Macková

Kurz CLIL certifikát

Erasmus+ logo

Další novinky a informace najdete na školním webu www.spos.cz a na účtech sociálních sítí Instagram a Facebook.

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X