Dámy ze třídy 2. CR využily slunečného pátku 18. září 2015 a vydaly se na cyklistickou výpravu podél Baťova kanálu. Iniciátorem akce byla ing. Atarsia. Je třeba konstatovat, že děvčata si výlet užila. Zkušenosti z takovýchto sportovně zaměřených akcí jistě zužitkují při práci v oblasti cestovního ruchu.

A kam pojedeme příště?

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března 2021 vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlásím se na VOŠ

Kritéria
Výsledky
Odvolání

Přihlášky 

Přihlášky

KONTAKTNÍ INFORMACE

 náměstí T.G.Masaryka 2433

76001 Zlín

 +420 577 215 314

info@spos.cz

REDIZO: 60020525

IZO 108 021 041

X