Dámy ze třídy 2. CR využily slunečného pátku 18. září 2015 a vydaly se na cyklistickou výpravu podél Baťova kanálu. Iniciátorem akce byla ing. Atarsia. Je třeba konstatovat, že děvčata si výlet užila. Zkušenosti z takovýchto sportovně zaměřených akcí jistě zužitkují při práci v oblasti cestovního ruchu.

A kam pojedeme příště?

blank

Studijní program Cestovní ruch

65-43-N/01 v denní formě studia

Přijímací řízení

Máte zájem studovat na naší škole? Můžete vyplnit tuto předběžnou přihlášku. Tato přihláška je nezávazná, pro závazné přijetí je nutno poslat do 1. března  vyplněnou oficiální přihlášku na předepsaném tiskopisu SEVT.

Hlavní sídlo školy

náměstí T.G. Masaryka 2433

760 01 Zlín

info@spos.cz

tel.: 735 150 070 (577 215 314)

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

IČ: 25344412

Pracoviště Kroměříž

Oskol 433/3

767 05 Kroměříž

beliancinova@spos.cz

733 712 300

REDIZO: 600020525

IZO: 108 021 041

 

X